Corruptie in Nederland

Vanuit de kritische blog Zielenknijper.nlZielenknijper.nl zijn corrupte praktijken ter discussie gesteld met als gevolg daarvan pogingen om de berichtgever persoonlijk aan te vallen en in discrediet te brengen. Dit artikel biedt een verslag van wat er is gebeurd.

Auteur van dit artikel: info@zielenknijper.nl

Disclaimer: De drijfveer voor de blog zielenknijper.nl was niet politiek, een religie of professioneel (mentale zorg). De auteur heeft geen politieke interessen of belangen en is wat dat betreft neutraal. De auteur is persoonlijk geïnteresseerd om zaken vanuit veel verschillende perspectieven te bekijken en op basis daarvan theoriëen te realiseren (filosofie).

Psychiaters en voorstanders van de psychiatrie zijn altijd met 100% respect behandeld en nooit op enige manier benadeeld. De blog was niet bedoeld om aan te geven hoe de wereld zou moeten zijn, of hoe mensen zouden moeten leven. De auteur dacht altijd bij zichzelf: "als mensen kannibaal zouden zijn, wie ben ik dan om te zeggen dat dat niet goed is?"

Update 2021

Deze website biedt een uitgebreid feiten-relaas van de aanval op de woning van de hoofd-redacteur van Zielenknijper.nlZielenknijper.nl. Voor een beknopte beschrijving in het Engels, bezoek https://psyreporter.com/air-pollution/

Het onderzoek is voortgezet op de volgende website:

PsyReporter.com

https://psyreporter.com

⚖️ Openbare aanklacht

Bij gebrek aan de mogelijkheid voor een eerlijk juridisch proces geef ik middels deze publicatie openheid van een ernstig misdrijf door een verhuurder in Utrecht.

De verhuurder heeft met opzet een levensbedreigend niveau luchtvervuiling veroorzaakt in mijn woonruimte waardoor mijn inboedel is vernield en waardoor ik dagen ziek ben geweest. Vervolgens startte hij zonder afspraak een grote verbouwing in de woonruimte die een half jaar zou hebben geduurd en hij weigerde om vervangende woonruimte aan te bieden zodat ik werd opgezadeld met grote kosten.

De Gemeente Utrechtut, het Juridisch Loketjur, de Politie Utrechtpol en de Rechtbank Utrecht waren betrokken bij het misdrijf.

Juridisch Loket Utrecht

Het Juridisch Loket verzond in haar reactie een e-mail van iemand met psychische problemen die een bedreigend paranoïde verhaal vertelde. Dat kan vrijwel onmogelijk een ongeluk zijn geweest en ook is het onwaarschijnlijk dat een medewerker van het Juridisch Loket zoiets zou doen. (ziejur)

Giftig gas

De Politie Utrecht nam de aangifte voor gewelddadige huisvredebreuk niet serieus en hield hardnekkig vol dat ik aangifte deed van "vergiftiging" terwijl ik het woord vergiftiging nooit had genoemd en minstens 10x had aangegeven dat ik aangifte deed van mishandeling. Ook dat is een aanwijzing dat de verhuurder in bescherming werd genomen. (ziepol)

Handhaving Utrecht

Een politie-baas (bestuurder van Handhaving Utrecht) mengde zich in het conflict met als gevolg dat de verhuurder zich absurd respectloos en labiel ging gedragen (bluffen, alsof hij onschendbaar was, zie labiel). De verhuurder uitte onder meer de bedreiging dat oprichter met 'ambtenaren geweld' uit zijn woning zou worden gezet (zie handhaving), wat gezien de situatie absurd was, hij verliet zich tot gewelddadige huisvredebreuk met een onzinnig motief (zie geweld) en hij deed onder meer opnieuw een absurde valse verdenking (smaad) (zie smaad).

De Rechtbank Utrecht koos de kant van de gewelddadige verhuurder waardoor ik mijn woning verloor. In feite is er daardoor sprake geweest van een gewelddadige huisuitzetting.

 • Alle inboedel van de woonruimte werd vernield met luchtvervuiling (+€30.000 Euro schade).
 • Gezondheidsschade.
 • Verhuurder pleegt absurd respectloos en gewelddadig gedrag waardoor o.a. de beide armen van oprichter verwond raakten. (zie geweld)
 • Smaad (zwartmaken), zoals de absurde verdenking dat oprichter wiet zou kweken. (zie smaad)
 • Intimidatie en bedreiging.
 • Het Juridisch Loket verzendt een bedreigende e-mail van iemand met psychische problemen, wat vrijwel onmogelijk een ongeluk kan zijn geweest. (ziejur)
 • Politie Utrecht neemt de aangifte van gewelddadige huisvredebreuk niet serieus en probeert oprichter te intimideren. (ziepol)
 • Oprichter verloor zijn woonruimte omdat de rechtbank de kant koos van de verhuurder. Zelfs een verhuiskostenvergoeding werd afgewezen en oprichter werd veroordeeld om de verhuurder duizenden euro's te betalen.

De zaak is op een politiek forum van België gepubliceerd en door meer dan 25.000 mensen gelezen. Desondanks is de achtergrond van de aanval - nu inmiddels bijna twee jaar later - een mysterie gebleven, wat erg vreemd is.

De aanval kwam compleet vanuit het niets. Er was communicatief gezien geen geschiedenis waaruit blijkt dat de verhuurder persoonlijk iets tegen mij zou kunnen hebben gehad. De verhuurder was op een moment zelfs dankbaar voor alle goede daden die ik mede in zijn belang had vericht. (zie winkeliers)

Het was een absurde situatie en ik heb een respectvolle en afwachtende houding bewaard, met als doel de eventuele achtergrond van de aanval te kunnen achterhalen.

Er waren direct indicaties dat verhuurder met opzet probeerde om mij iets aan te doen, en dat hij de luchtvervuiling waarschijnlijk met opzet heeft veroorzaakt. Hij negeerde tegen redelijkheid in de melding van schade (zie verantwoordelijkheid), wat opzichzelf al een misdrijf is. (in de wet staat dat iemand die schade veroorzaakt, die schade moet vergoeden).

Zielinski suit

De luchtvervuiling die de inboedel vernielde werd veroorzaakt door Poolse arbeiders, jonge en opmerkelijk gezond/sportief uitziende mannen in steriele (schone) oranje pakken met de naam "Zielinski" op de achterkant van hun pak gedrukt. Toen ze de kamer binnenkwamen, maakten ze een luid jammerend geluid. Na het luchtvervuilings incident werden de arbeiders vervangen door oudere, dikke en rokende Poolse arbeiders in gewone kleding. Tijdens het veroorzaken van de luchtvervuiling riepen ze luid een woord dat een Nederlands woord leek te zijn, maar dat ze zelf misschien niet begrepen.

Het gedrag van de verhuurder lijkt als bewijs te kunnen dienen dat er sprake is geweest van opzet en de verhuurder heeft het in feite zelf bekend door op 2 januari 2020 het volgende te beweren in zijn reactie op de aansprakelijkstelling voor de schade:

Je wilt mij aansprakelijk stellen voor “het ongeluk”. Ik weet echt niet waar je het over hebt!

Dat er sprake was van schade is duidelijk gecommuniceerd. Er was zelfs een e-mail verzonden met als onderwerp “Stofongeluk” (zie stofongeluk) wat betekent dat de verhuurder in zijn e-mail lijkt te bekennen dat er sprake is geweest van opzet.

HBR butterfly Bron: HBR July–August 2020

Achtergrond aanval

Ik ben oprichter van diverse projecten waaronder:

 • een project voor schone lucht in steden: e-scooter.nl
 • de kritische blog Zielenknijper.nlZielenknijper.nl
 • een social media platform met de naam "Ik Hou Van Nederland" met meer dan 500.000 volgers/lezers en meer dan 200 social media redacteurs.

Kritische blog

De kritische blog Zielenknijper.nlZielenknijper.nl heeft onder meer geholpen om pedofilie (verkrachten van kinderen) bij de overheid aan het licht te brengen.

De achtergrond van de kritische blog was filosofie en er was geen sprake van politiek, ideologie of religie. De blog was gestart met een eenvoudige vraag: "wat is de goede bedoeling van de psychiatrie t.b.v. de mensheid?"

Een voorbeeld:

⚖️ Retributive Justice and 🦋 Free Will
https://forum.philosophynow.org/viewtopic.php?f=5&t=33097

De primare strategie van de psychiatrie is "op de man aanvallen en zwartmaken" en veel hoogleraren waren daaraan onderhevig en werden verdrukt. Dat was sinds het begin duidelijk maar ze konden de oprichter van deze website niet raken omdat hij 100% onafhankelijk was en op geen enkele manier banden had met psychiatrie, geestelijke gezondheidszorg of politiek.

Vanuit dat perspectief is het logisch dat ook pedofilie bij Justitie werd meegenomen door de kritische blog, niet vanwege de kinderen (die kunnen worden beschermd door ouders en anderen) maar omdat er sprake was van corruptie waarbij oprechte mensen werden verdrukt, vergelijkbaar met de hoogleraren die binnen de psychiatrie werden verdrukt.

De Nederlandse minister Els Borst was van plan een pedofilie-ring in de regering te ontmaskeren en werd vermoord door een psychiatrische patiënt. Volgens bronnen werd ze vermoord door de geheime dienst (AIVD), waar ze zelf werkte in het verleden.

De minister was een oudere vrouw en een actieve pleitbezorger van vrije keuze voor levens einde (euthanasie), terwijl de kritische blog Zielenknijper.nlZielenknijper.nl op dat moment actief tegenargumenten had voor euthanasie door psychiaters, een gevoelig onderwerp op dat moment. In wezen was de minister de primaire tegenstander (vijand) van de kritische blog, namens vrije keuze voor euthanasie (en euthanasie door psychiaters voor psychische problemen).

Een voorbeeld van een publicatie op Zielenknijper.nlZielenknijper.nl rond die tijd:

trein zelfmoordRichtlijn voor psychiaters: “Stuur patiënten met zelfmoordwens de straat op” De richtlijn als politieke afpersing bleek effectief: voor de richtlijn was euthanasie in de psychiatrie niet toegestaan, sinds de richtlijn is het aantal euthanasie-gevallen in de psychiatrie sterk toegenomen.

De geheime dienst van Nederland (AIVD) is sindsdien een ernstige vijand geweest, met pogingen om mijn reputatie en bedrijven te schaden.

Het is 100% zeker dat de AIVD de aanval op mijn woning heeft uitgevoerd, hetgeen ook blijkt uit de corruptie bij het Juridisch Loket die een e-mail meestuurde van iemand met psychische problemen die een dreigend paranoïde verhaal vertelden. Dat kon geen ongeluk zijn geweest en het is ook onwaarschijnlijk dat een medewerker van het Juridisch Loket zoiets zou doen, omdat je als gevolg daarvan je baan kunt verliezen of erger.

De AIVD voerde ook een achterbakse doodsbedreiging uit in 2021 in Utrecht. (informatie op PsyReporter.com)

Pedofilie bij Justitie

NRC Handelsblad: pedo
NRC Handelsblad

Ik heb geholpen om pedofilie bij de Nederlandse overheid aan het licht te brengen. Veel rechters en zelfs de topman van Justitie hebben kinderen verkracht. Er werd pedo-pornografie geproduceerd in het Paleis van Justitie in Den Haag.

De lieve oude vrouw Yvonne Keuls werkte in een kinderopvang in Den Haag en ontdekte dat sommige van haar kinderen werden verkracht door een rechter. Toen zij als oprecht mens alles in haar macht deed om de rechter te laten vervolgen werd zij zwartgemaakt en geterroriseerd.

Yvonne Keuls heeft meer dan 10 jaar in een hel geleefd. Zij durfde op een gegeven moment 4 maanden haar huis niet meer uit. Ze werd op straat in haar gezicht gespuugd door medewerkers van Justitie en ze werd verbaal bedreigd door de Officier van Justitie.

De pedofiele rechter kreeg vroeg pensioen en schudde bij zijn afscheid nog vriendelijk de hand van zijn collega’s.

“Terwijl nota bene in het Haagse Paleis van Justitie pedo-pornofoto’s werden gemaakt, keek Justitie de andere kant op. En werd niet de pedofiele rechter, maar klokkenluidster Yvonne Keuls belasterd en bedreigd. Aangiftes tegen de rechter werden geseponeerd.”

De rechter (Theo Reub) is nooit vervolgd en mocht met vervroegd pensioen terwijl Yvonne Keuls te maken kreeg met bedreiging.

De minister van Justitie was erbij betrokken. Het is al de 4e pedoseksuele rechter die in de recente jaren wordt beschermd door zijn collega’s en Justitie.

Yvonne: “Minister Opstelten, die de pedo-rechter Joris Demmink steeds op opvallende wijze in bescherming heeft genomen, was een vriendje van de rechter.

Ik werd verguisd omdat ik als klokkenluider een kinderrechter heb aangeklaagd. Dat het intussen wel ging om iemand die de hoogste vorm van machtsmisbruik jegens kinderen had begaan, deed kennelijk niet ter zake.”

Yvonne Keuls had een rechter als vriend. De rechter nam ontslag uit protest maar durfde Yvonne niet publiek te helpen toen zij werd zwartgemaakt. Dat heeft haar vriendschap met hem verbroken.

Volkskrant: ‘Het is een absoluut onrecht wat er geschied is’

Yvonne: Vier maanden. Het was september, ik durfde de straat niet meer op. Het waren toch mensen met macht die me aanvielen.

Bron: Volkskrant

Rabobank: Eugenetica of gif dump?

Het motief van de Rabobank is mogelijk wraak voor een reportage over een gifdump door het olie-bedrijf Trafigura BV waarvan Rabobank de belangrijkste financieringspartner is.

Rabobank staat bekend als 'boeren bank' en heeft de slogan "Growing a better world together". De bank presenteert zichzelf als een milieuvriendelijke bank. In 2017 won de bank de "Green Bond Award".

Rabobank kan interesse hebben gehad in Eugenetica (GMO, Monsanto enz.). Op basis van die informatie is een andere suggestie voor een motief Eugenetica op de natuur (nazi-ideologie).

Argumenten van de hoofd-redacteur met betrekking tot eugenetica op de natuur zijn beschikbaar in het volgende artikel:

Eugenetica op de natuur

https://psyreporter.com/eugenics/

Conclusie

Inmiddels is de conclusie van het onderzoek het volgende:

Hoewel officieel het motief voor de aanval op mijn woning een feitelijk mysterie is gebleven, lijkt het erop dat de aanval werd uitgevoerd door pedofielen in samenwerking met de Rabobank die wraak zocht voor een reportage over een Nederlands oliebedrijf dat opdracht gaf een giftanker te lozen in de oceaan.

Wat in wezen is gebeurd, is dat pedofielen (de geheime dienst AIVD namens hen) mijn huis en inboedel hebben vernield en geprobeerd hebben om mij te onteren met absurd ernstige corruptie van Justitie en vervolgens wegliepen alsof er niets was gebeurd. Rabobank heeft zijn motieven gehad om deel te nemen, wat een wraakmotief zou kunnen zijn voor een rapportage over een giftanker dump, of eugenetica op de natuur (nazi-ideologie).

Het onderzoek is voortgezet op de volgende website:

PsyReporter.com

https://psyreporter.com

Hieronder volgt een feiten-relaas.

Mysterieuze aanval op mijn woning in Utrecht - Mishandeling, vernieling, smaad...

Overzicht

Partijen

 1. VERHUURDER is eigenaar van een pand aan het adres Springweg … te Utrecht en verhuurt aldaar een woonruimte aan OPRICHTER.

 2. OPRICHTER is oprichter van een social media voor de stad Utrecht met 11.000 lezers (www.facebook.com/ihvutrecht) en een project voor schone lucht in steden (www.e-scooter.nl).

 3. OPRICHTER is oprichter van een kritische blog over een medisch specialisme. De kritische blog, www.zielenknijper.nl, is inmiddels afgesloten en is door meer dan 1 miljoen mensen in Nederland bezocht. Ook is de blog regelmatig geciteerd in KamervragenAA en bijvoorbeeld op NOS.nl of door bekendheden zoals Dr. Bram Bakker. De blog had een column van meerdere professoren, onder meer een best-seller auteur, en had daardoor een degelijk karakter.

 4. Het was bij VERHUURDER sinds 2018 bekend dat OPRICHTER zich bezig hield met een project voor schone lucht in steden en dat hij zich inzette voor het aan de kaak stellen van pedofilie binnen Justitie. (zie smaad2018)

Inleiding

planten
 1. Op 18 november 2019 veroorzaakt VERHUURDER een levensbedreigend niveau luchtvervuiling in de woonruimte van OPRICHTER.

 2. OPRICHTER heeft te maken gekregen met schade aan zijn inboedel en met beschadiging van zijn gezondheid. OPRICHTER is enkele dagen ziek geweest en heeft maanden later nog steeds longklachten.

 3. Het fijnstof niveau in de woonruimte bereikte meerdere dagen een niveau tot hoger dan PM2.5 500 µg/m³. Dat niveau is levensbedreigend1 en veroorzaakt acuut gezondheidsschade. Het fijnstof was afkomstig van metaalbewerking, lassen en sloop wat uitermate schadelijk is.

 4. De complete inboedel van OPRICHTER werd in slechts enkele dagen tijd bedolven onder een dikke laag fijnstof waaruit de ernst van de luchtvervuiling is af te leiden.
 5. Op 22 november 2019 (4 dagen later) zijn foto’s gemaakt van de inboedel.AK
 6. Op 26 november 2019 (8 dagen later) is OPRICHTER uit zijn woning verhuisd.
 7. 1 De maximumconcentratie waar mensen in de EU per etmaal aan mogen blootgesteld is PM2.5 25 μg/m³ met de intentie om die te verlagen naar 20 μg/m³ in 2020. https://www.luchtfonds.nl/algemeen/nrc-fijnstof-al-dodelijk-na-een-dag-en-er-is-geen-veilige-marge/

  PM2.5 500 µg/m³ is Hazardous = levensgevaarlijk.

 8. Het fijnstof heeft de complete inboedel vervuild met zwaar giftige stoffen. Bij sloop in een oud huis komen onder meer asbest resten, fijnstof van verf en lijmresten, glasstof, kwarts en zware metalen vrij. Het fijnstof is diep binnengedrongen in onder meer bed, kleding, meubels en elektrische apparatuur.

  Het gaat om levensgevaarlijke stoffen die nooit meer kunnen worden verwijderd.

  *Het schone blad van de plant is een nieuw blad dat was opgerold en openging.

  OPRICHTER had twee weken eerder grondig schoongemaakt. Het fijnstof is in slechts enkele dagen tijd via luchtvervuiling op de inboedel terecht gekomen. Het gaat om een enorme hoeveelheid fijnstof.

 9. OPRICHTER heeft een groot deel van zijn inboedel moeten weggooien en grotere meubels, bed, kasten e.d. zijn gratis weggegeven via marktplaats. De planten zijn weggegeven aan een plantenopvang. Diverse elektrische apparatuur, onder meer een 4.000 euro kostende laptop, zijn daadwerkelijk doorgebrand. Zelfs een 3 maanden oude Cisco switch, een robuust apparaat, is doorgebrand.

Bewijs voor opzet

 1. VERHUURDER heeft een motief gehad voor het veroorzaken van luchtvervuiling in de woonruimte. Nadat OPRICHTER uit zijn woning is verjaagd start VERHUURDER een grote verbouwing in de woonruimte die volgens de meest recente schatting minimaal zes maanden zou hebben geduurd. (zie afspraak)
 2. Er bestond geen afspraak voor het starten van een grote verbouwing. OPRICHTER wist niets van de plannen van VERHUURDER voordat hij uit zijn woning was verhuisd. (zie afspraak)
 3. VERHUURDER heeft de melding van schade aan de inboedel van OPRICHTER opzettelijk genegeerd terwijl de communicatie geschiedenis dat niet toelaat. (zie verantwoordelijkheid)

  VERHUURDER is als het ware “doorgereden na een ongeluk” wat betekent dat hij iets te verbergen heeft gehad.

 4. Als excuses voor smaad gaf VERHUURDER in 2018 aan dat hij op 10 april 2016 te maken heeft gekregen met een grote politie inval en sluiting van zijn bedrijf voor een half jaar, wat volgens hem “geen enkele reden had”. Het betekent dat VERHUURDER in de hoedanigheid van zijn bedrijf veroordeeld is voor drugs-criminaliteit gerelateerde activiteiten. (zie smaad2018)
 5. Het is technisch gezien bijna onmogelijk dat de luchtvervuiling door een ongeluk in de woonruimte terecht heeft kunnen komen. Er was een professionele luchtreiniger3 in de woonruimte die lucht aanzoog vanaf buiten. Er was daardoor sprake van overdruk, het tegenovergestelde van tocht. (zie ongeluk)

  3 Venta LPH60 met luchtkwaliteitsmeter + professionele buisventilator (extra vermogen met luchtdichte aansluiting op het raam)
 6. Het gedrag van VERHUURDER na het ongeluk is verdacht.

  1. VERHUURDER gedraagt zich absurd respectloos (zie labiel).
  2. VERHUURDER bagatelliseert ernstige longklachten op een absurd brute manier (zie bagatelliseren).
  3. VERHUURDER start zonder afspraak een grote verbouwing in de woonruimte en zelfs na twee maanden weigert hij om OPRICHTER vervangende woonruimte aan te bieden (zie woonruimte).
  4. VERHUURDER verlaat zich tot gewelddadige huisvredebreuk met een onzinnig motief (zie geweld).
  5. Nadat VERHUURDER is gewaarschuwd voor struikelgevaar door losliggende kabels legt hij opvallend een valstrik aan bij de trap (zie nalatigheidlus). Dat gedrag is verdacht gezien de situatie die dan speelt. Er was kort daarvoor een vermoeden van opzet uitgesproken (zie pollutionhow). Symbolisch communiceert het gedrag een bevestiging dat er sprake is geweest van opzet.
  6. Een koppel vond het verdacht dat de inboedel van OPRICHTER bedolven raakte onder fijnstof (zie koppel). Toen hun kat ziek werd vanwege de luchtvervuiling bezochten zij een dierenarts en deden bij VERHUURDER beklach. Korte tijd later ontstonden bij de trap 6 meter diepe gleuven (zie gleuven) die voor hun kat extra gevaarlijk waren. Omdat VERHUURDER reeds eerder opvallend een stroomkabel had aangelegd in een valstrik (zie nalatigheidlus), was dat opmerkelijk, met name omdat de gleuven weken lang open lagen.

   Nadat het koppel bij VERHUURDER klaagde over de levensgevaarlijke situatie door de 6 meter diepe gleuven werd het kattenluik met planken dichtgemaakt zodat het koppel werd gedwongen om te verhuizen.

  7. VERHUURDER houdt maandenlang - duidelijk met opzet - een onveilige situatie voor de inboedel van OPRICHTER in stand. De inboedel stond maanden lang direct zichtbaar en toegankelijk voor onder meer Poolse bouwvakkers (zie inboedel).

   Op dinsdag 14 januari 2020 - twee maanden later - treft OPRICHTER VERHUURDER aan op de trap. VERHUURDER is dan druk bezig met zijn verbouwing en reageert niet op OPRICHTER. OPRICHTER stelt vast "U heeft blijkbaar enkel aandacht voor uw eigen zaken" en verstuurt na afloop het volgende in een e-mail:

   U werkt aan uw eigen verbouwing maar u regelt bijvoorbeeld niet dat de tijdelijke ruimte waarin mijn inboedel is opgeslagen, wordt afgesloten. Dat is vreemd. U had meerdere keren beloofd om dat te doen. U doet dat blijkbaar met opzet. (de inboedel staat nu vrij toegankelijk voor iedereen, o.a. Poolse bouwvakkers).
  8. VERHUURDER zal de melding van schade tegen redelijkheid in blijven negeren. (zie verantwoordelijkheid)
  9. Op donderdag 2 januari 2020 - bijna twee maanden later - reageert VERHUURDER voor het eerst op de melding van schade en hij communiceert dan dat hij geen idee heeft waar OPRICHTER het over heeft wanneer hij spreekt over een “ongeluk”.BL

   Je wilt mij aansprakelijk stellen voor “het ongeluk”. Ik weet echt niet waar je het over hebt!

   Dat er sprake was van schade is duidelijk gecommuniceerd. Er was zelfs een e-mail verzonden met als onderwerp “Stofongeluk” (zie stofongeluk) wat betekent dat VERHUURDER in zijn e-mail lijkt te bekennen dat er sprake is geweest van opzet.

Psychische mishandeling

 1. Het veroorzaken van luchtvervuiling in de woonruimte van OPRICHTER past in een patroon van poging tot psychische mishandeling.

  De volgende feiten tonen een patroon van poging tot psychische mishandeling.
  1. Smaad: sinds 2018 meerdere valse verdenkingen van criminele praktijken (zwartmaken) en dreiging met politie (intimideren) waarbij het aantoonbaar is dat VERHUURDER wist dat het onwaar was waarvan hij OPRICHTER verdacht. (zie smaad)
  2. VERHUURDER bagetelliseert op een absurd brute manier ernstige longklachten die zijn ontstaan door de luchtvervuiling in de woonruimte waarbij hij zover ging als het insinueren dat OPRICHTER een allergie zou hebben en dat hij beter ergens anders kon gaan wonen. (zie bagatelliseren)

   VERHUURDER wist sinds 2018 dat OPRICHTER begaan is met schone lucht.

  3. VERHUURDER wijst op zaterdag 11 januari 2020 - bijna twee maanden later - een verzoek voor vervangende woonruimte af en hij gebruikt daarvoor onlogische argumenten en een leugen. (zie afwijzen)

   1. VERHUURDER liegt recht in het gezicht van OPRICHTER die dan al maanden in een hotel verblijft en te maken heeft gekregen met grote kosten. (zie geenafspraakvoorstel)

   2. VERHUURDER gebruikt voor zijn afwijzing een niet bestaande mondelinge afspraak dat betrekking zou hebben op "enkele maanden" terwijl het op dat moment al bijna twee maanden later is. (zie afspraak)

   3. VERHUURDER bericht in zijn e-mail dat hij een insect heeft ontdekt in het hout waardoor de woonruimte langere tijd onbewoonbaar zou kunnen blijven vanwege het gevaar voor de gezondheid door insectenbestrijding. (zie insectontdekt)

   4. Het afwijzen van het verzoek voor vervangende woonruimte was gezien de omstandigheden absurd, en duidelijk een poging tot psychische mishandeling.

  4. Het doen ontstaan van, en het opzettelijk in stand houden van een onveilige situatie voor de inboedel van OPRICHTER terwijl OPRICHTER sinds de aanvang van de bewoning in 2016, en later in 2018 zeer duidelijk kenbaar had gemaakt dat hij is gesteld op zijn privacy. (zie privacy)

   De inboedel was maanden lang voor iedereen direct toegankelijk en zichtbaar, onder meer voor Poolse bouwvakkers die zonder toezicht in het huis aanwezig waren. (zie inboedel)

  5. VERHUURDER legt bij de trap opzichtelijk een kabel aan in een valstrik. Dat deed hij na een SMS aan OPRICHTER en nádat OPRICHTER hem had gewaarschuwd voor struikelgevaar door losliggende kabels op de vloer. (zie nalatigheidlus)

   Het is erg duidelijk zichtbaar dat VERHUURDER de kabel opzettelijk met struikelgevaar heeft aangelegd.

  6. VERHUURDER biedt OPRICHTER als tijdelijke woonruimte een vervuilde en stinkende ruimte van 5m² aan achter een toilet, dat terwijl VERHUURDER later zal beweren dat “elk weldenkend mens” zou weten dat het onverantwoord is om in die ruimte te overnachten en dat OPRICHTER “nooit had moeten medewerken”. (zie liegentijdelijk)
  7. VERHUURDER verzuimt opzettelijk om OPRICHTER vervangende woonruimte aan te bieden terwijl daarvoor in het pand mogelijkheden hebben bestaan. (zie woonruimte)

   1. Een vrijgekomen soortgelijke kamer (kamer Y) werd omstreeks 15 december 2019 verhuurd na een bezichtigingsronde. Dat feit werd kenbaar gemaakt door een huisgenoot (kamer X), een student bestuursrecht, die suggereerde dat OPRICHTER recht zou hebben gehad op de vrijgekomen kamer. (zie vrijgekomenkamer)

   2. OPRICHTER had VERHUURDER dan al twee weken lang nadrukkelijk verzocht om vervangende woonruimte aan te bieden. VERHUURDER heeft de vrijgekomen kamer opzettelijk niet aangeboden terwijl hij daartoe (volgens de rechtenstudent) verplicht is geweest.

  8. VERHUURDER negeert de melding van schade aan de inboedel van OPRICHTER, alsmede de herhaalde vraag om verzekering in te schakelen terwijl de communicatie geschiedenis dat onmogelijk had gemaakt. (zie verantwoordelijkheid)
  9. Bij herhaling niet nakomen van duidelijke afspraken, onder meer:
   1. Het wegbrengen van beschadigde planten waarvan OPRICHTER had aangegeven dat hij er een een speciale binding mee had.2 De duidelijke afspraak was gemaakt dat VERHUURDER de planten zou wegbrengen naar een plantencentrum en dat hij daarvan een bewijs zou leveren.

    2 De planten betroffen speciale planten bedoeld voor luchtzuivering. De planten zijn aangeschaft op basis van NASA Clean Air Study.
    https://en.wikipedia.org/wiki/NASA_Clean_Air_Study
    De planten betroffen o.a. Sansevieria trifasciata 'Laurentii', Spathiphyllum 'Mauna Loa' en Gerbera jamesonii.
   2. Op woensdag 15 januari 2020 vindt OPRICHTER een deel van zijn inboedel her en der verspreid terug in een actieve bouwput. Zijn planten staan dan al bijna twee maanden in een donkere hoek achter een kast en zijn afgestorven.BR

    OPRICHTER had zeer duidelijk gemaakt dat hij een binding had met zijn planten. De afspraak was gemaakt dat VERHUURDER de planten zou wegbrengen naar een plantencentrum zodat de planten een kans zouden hebben om het te overleven.

    Een deel van de inboedel is nooit teruggevonden. Het gaat onder meer om kleuren LED verlichting, dure plantenbakken en meer.

   3. Het stofdicht maken van een tijdelijke woonruimte. (zie afspraakstofdicht)
   4. Het afsluiten van de toegang tot de inboedel van OPRICHTER ten behoeve van het verhelpen van een onveilige situatie. (zie inboedel)
  10. Bij herhaling liegen. (zie liegen)
  11. VERHUURDER vertoont absurd respectloos en labiel gedrag en wekt daarmee de indruk dat hij een lolletje probeert te trappen met OPRICHTER. (zie labiel)

   1. Op woensdag 15 januari 2020, nadat OPRICHTER de woonruimte terug in gebruik heeft genomen, probeert VERHUURDER zonder te praten, schuin naar de grond kijkend en daarbij met psychische toon luid roepende de voornaam van OPRICHTER (“Nààááááààm ... Nààááááààm ... Nààááááààm”) een steiger de kamer in te rijden.
   2. Sinds het incident op 15 januari 2020 ondertekent VERHUURDER zijn e-mails willekeurig met “Hoogachtend” of met “Met vriendelijke groet” en spelt de naam van OPRICHTER verkeerd ("Geachte heer [ACHTERNAAM]") terwijl hij voorheen "Beste Voornaam" gebruikte.
  12. VERHUURDER zal OPRICHTER op zondag 9 februari 2020 opnieuw verdenken van het houden van een wietkwekerij op de woonruimte terwijl er op dat moment sprake is van een geëscaleerd conflict met tussenkomst van een advocaat. De verdenking is absurd en kan slechts als doel hebben gehad om OPRICHTER psychisch te mishandelen. (zie smaad)

  13. Op woensdag 8 april 2020 probeert VERHUURDER zonder voorcommunicatie of afspraak met geweld de woonruimte binnen te dringen, zogenaamd om OPRICHTER iets te vragen. De armen van OPRICHTER raken tijdens het gewelds-incident gewond. (zie geweld)

 2. De feiten hebben eenzelfde kenmerkende kwaliteit: poging tot psychische mishandeling.

  Het patroon

  1. Wat is de reden dat VERHUURDER de onveilige situatie voor de inboedel van OPRICHTER maanden lang in stand hield? (zie inboedel)
  2. Wat is de reden dat VERHUURDER na bijna twee maanden een verzoek voor vervangende woonruimte afwijst, terwijl hij in zijn e-mail o.a. communiceert dat de woonruimte vanwege een insect langere tijd onbewoonbaar zou blijven? (zie afwijzen)
  3. Wat is de reden dat VERHUURDER OPRICHTER naar een kleine tochtige en stinkende ruimte van 5m² achter een toilet liet verhuizen terwijl hij later zal beweren dat “elk weldenkend mens” zou weten dat het onverantwoord is om in die ruimte te overnachten? (zie liegentijdelijk)
  4. Wat is de reden dat VERHUURDER de melding van schade negeerde terwijl de communicatie dat onmogelijk maakte? (zie verantwoordelijkheid)
  5. Wat is de reden dat VERHUURDER zonder afspraak een grote verbouwing is gestart in de woonruimte terwijl hij toen al kon weten dat vanwege de schade die hij zou gaan negeren een conflict dreigde? (zie afspraak)
  6. Wat is de reden dat VERHUURDER bij de trap opzichtelijk een kabel heeft aangelegd in een valstrik nádat OPRICHTER hem had gewaarschuwd voor struikelgevaar door losliggende kabels op de vloer? (zie nalatigheidlus)
  7. Wat is de reden dat VERHUURDER heeft verzuimd om OPRICHTER een volwaardige vervangende woonruimte aan te bieden terwijl een soortgelijke kamer in het pand was vrijgekomen? (zie vrijgekomenkamer)
  8. Wat is de reden dat VERHUURDER op een absurd brute manier ernstige longklachten van OPRICHTER bagatelliseerde? (zie bagatelliseren)
  9. Wat is de reden dat VERHUURDER zich buitengewoon respectloos en labiel gedraagde? (zie labiel)
  10. Wat is de reden dat VERHUURDER bij herhaling smaad pleegde, het meest recent op 9 februari 2020 toen er al sprake was van een geëscaleerd conflict met tussenkomst van een advocaat? (zie smaad)
  11. Wat is de reden dat VERHUURDER zich verlaat tot gewelddadige huisvredebreuk met een onzinnig motief terwijl er sprake is van een lopend juridisch conflict met tussenkomst van een advocaat? (zie geweld)

  Er moet een motief zijn voor het handelen van VERHUURDER. Zijn handelen was niet natuurlijk.

 3. OPRICHTER is uitermate net en correct geweest naar VERHUURDER. De communicatie geschiedenis laat het niet toe dat VERHUURDER iets tegen OPRICHTER zou kunnen hebben. (zie winkeliers) Het moet worden aangenomen dat het belang van VERHUURDER zou moeten zijn om een goede relatie te behouden met zijn huurder. Op basis daarvan is het voor OPRICHTER vast te stellen dat het handelen van VERHUURDER onnatuurlijk is geweest.

 4. OPRICHTER had sinds de aanvang van de bewoning in 2016, en later in 2018 zeer duidelijk kenbaar gemaakt dat hij is gesteld op zijn privacy. (zie privacy) Dat feit moet de reden zijn dat VERHUURDER de onveilige situatie voor de inboedel van OPRICHTER maanden lang in stand heeft gehouden omdat het erg duidelijk is dat VERHUURDER de onveilige situatie met opzet in stand heeft gehouden. (zie inboedel)

 5. VERHUURDER wist sinds 2018 dat OPRICHTER is begaan met schone lucht.

 6. Vastgesteld is dat er een patroon bestaat van poging tot psychische mishandeling en dat het opzettelijk veroorzaken van luchtvervuiling daar een logisch onderdeel van is.

Ongeluk onmogelijk

 1. Het is technisch gezien bijna onmogelijk dat de luchtvervuiling door een ongeluk in de woonruimte terecht heeft kunnen komen. Het gaat om een zeer grote hoeveelheid luchtvervuiling wat zichtbaar is aan de dikke laag fijnstof op de inboedel.AK
 2. Als de luchtvervuiling door een ongeluk zou zijn veroorzaakt dan zou er geen reden hebben bestaan dat VERHUURDER heeft geprobeerd om zijn verantwoordelijkheid te ontlopen. Het moet worden aangenomen dat VERHUURDER een motief heeft gehad om geen verzekering in te schakelen. Ofwel was er sprake van opzet, ofwel was er sprake van een andere reden dat het daglicht niet kon verdragen. Hoe dan ook, VERHUURDER is aantoonbaar niet oprecht geweest.
 3. De communicatie geschiedenis toont aan dat OPRICHTER in toenemende mate zijn zorgen heeft geuit over de oprechtheid en de bedoelingen van VERHUURDER. Op 29 november 2019 schrijft OPRICHTER in een e-mail het volgende:AR

  “Ik hoop dat u begrijpt dat het uitblijven van een reactie en uw schuwe houding in het persoonlijke gesprek t.a.v. de schade, en het min of meer negeren van de suggestie van verzekering, een bepaalde indruk wekte. Ik heb meer dan 10 dagen gewacht voordat ik e.a. in twijfel heb getrokken t.a.v. uw bedoelingen.”

  “de zwartmaak praktijk in aanloop naar de vernieling van mijn inboedel is een aanwijzing dat er mogelijk sprake is geweest van opzet.”

  “De wijze waarop u zich in stilzwijgen hult kan een aanwijzing zijn dat er opzet in het spel is geweest en dat u niet naar eerlijkheid kunt reageren.”
 4. Op 1 december 2019 vraagt OPRICHTER hoe het stof in zijn kamer terecht kan zijn gekomen.AW

  Het gaat daarbij om een niveau "Hazardous" (+500 ug/m³). Dat is zeer ernstig. Dat dit werkelijk het geval is geweest, is zichtbaar op de planten. De bladeren bevatten een dikke laag puinstof. Hoe is dat in mijn kamer terecht gekomen?
 5. Op 2 december 2019 herhaalt hij zijn vraag.

  Hoe heeft het stof in mijn kamer terecht kunnen komen?
 6. De luchtvervuiling kan niet zonder meer door een ongeluk in de woonruimte terecht zijn gekomen.

  Van VERHUURDER moet worden verwacht dat hij over voldoende intellect beschikt om te beseffen dat het van belang is om, in het licht van de uitgesproken zorgen over zijn oprechtheid, adequaat te reageren op de melding van schade omdat hij anders aantoont dat hij verwijtbaar schuldig is aan het veroorzaken van de schade, omdat bij een ongeluk de inschakeling van verzekering voor hem de meest gunstige uitkomst zou geven.

  Het was in het belang van VERHUURDER om te reageren op de melding van schade en op het verzoek om verzekering in te schakelen, ook indien hij van mening was dat er geen schade was. Er is geen andere verklaring voor het verzuim dan dat VERHUURDER iets te verbergen had.

 7. Bewijs dat er daadwerkelijk sprake is geweest van opzet is het feit dat OPRICHTER een professionele luchtreiniger3 in de woonruimte had die lucht aanzoog vanaf buiten. Er was daardoor sprake van overdruk in de kamer. De deur van de kamer sloot goed af en de ramen waren gesloten. OPRICHTER heeft gecontroleerd of, en uitgesloten dat, de luchtreiniger vuile lucht aanzoog vanaf buiten of dat de filters niet goed zouden werken. Er was geen tocht de kamer in. Het is daarom onmogelijk dat PM2.5 +500 µg/m³ fijnstof in de kamer terecht heeft kunnen komen als dat niet met opzet de kamer is ingebracht.

  3 Venta LPH60 met luchtkwaliteitsmeter + professionele buisventilator (extra vermogen met luchtdichte aansluiting op het raam)
 8. Het gedrag van VERHUURDER na het ongeluk lijkt te bewijzen dat er sprake is geweest van opzet (zie gedrag).

Ontlopen van verantwoordelijkheid

 1. VERHUURDER heeft verzuimd om te reageren op de melding van schade.

  Pas op 2 januari 2020 - 45 dagen later - reageert hij op de aansprakelijkstelling van 9 december 2019 en hij beweert dan dat hij geen idee heeft waar OPRICHTER het over heeft wanneer hij spreekt over een “ongeluk”.BL

  Je wilt mij aansprakelijk stellen voor “het ongeluk”. Ik weet echt niet waar je het over hebt!

  In feite heeft VERHUURDER hiermee bekend dat het geen ongeluk was omdat het is uitgesloten dat VERHUURDER in de veronderstelling kon zijn dat er geen schade was. De volgende feiten tonen aan dat OPRICHTER de schade duidelijk heeft gemeld.

  1. Op dinsdag 19 november 2019 om 13:00 communiceert OPRICHTER per e-mail dat de werkzaamheden van VERHUURDER op 18 november 2019 een levensbedreigend niveau luchtvervuiling hadden veroorzaakt in zijn kamer.AJ

   De werkzaamheden gisteren resulteerde in PM2.5 +500 µg/m³ fijnstof in mijn kamer terwijl er vanaf buiten verse lucht werd aangezogen met een filter. Het zou een risico kunnen zijn voor sommigen als zij bijvoorbeeld met gevoelige apperatuur werken voor hun studie/werk (bijvoorbeeld een microscoop of meetapperatuur).

   OPRICHTER had in eerste instantie niet door hoe ernstig de stofvervuiling was. Omdat het ging om fijstof van metaalbewerking en omdat een dikke laag fijnstof ontstond op de inboedel, werd steeds meer duidelijk hoe gevaarlijk de situatie was voor de gezondheid.

  2. In een persoonlijk gesprek op donderdag 21 november 2019 maakt OPRICHTER melding van stofschade met de gedachte dat VERHUURDER gevolg zou geven aan de melding zodat de schade kon worden opgenomen.

   VERHUURDER reageerde niet op de melding van schade en deed alsof hij het niet had gehoord. Hij veranderde van onderwerp door met veel poeha zich te verontschuldigen voor de Poolse nationaliteit van zijn bouwvakkers en liep vervolgens weg van het gesprek.

   OPRICHTER had geen aanleiding gegeven om over de Poolse nationaliteit van de bouwvakkers te beginnen. Daardoor kwam het verdacht over.

  3. OPRICHTER heeft op vrijdag 22 november 2019 in een SMS gecommuniceerd dat de schade aan zijn inboedel “aanzienlijk” was.

   15:20: “Ik was vandaag bezig met schoonmaken, de stofschade is helaas aanzienlijk. Vandaag en morgen is toegang mogelijk, de kamer zou over 15 min beschikbaar kunnen zijn.
  4. Later op de dag op 22 november 2019 volgt een persoonlijk gesprek waarin OPRICHTER voorstelde om verzekering in te schakelen en waarin hij aan VERHUURDER vroeg of hij het al vaker had meegemaakt en of hij wist hoe een en ander correct zou verlopen. (zie communicatie)
  5. Op donderdag 28 november 2019 verzendt OPRICHTER een e-mail met als onderwerp “Stofschade” waarin hij spreekt van een ongeluk door toedoen van de luchtvervuiling. Ook meldt hij dat hij gezondheidsschade heeft.AQ

   Bij deze verstuur ik u een email m.b.t. het stofongeluk van omstreeks 18-20 november j.l.

   In slechts enkele dagen tijd is mijn gezondheid schade toegebracht en krijg ik te maken met diverse ongeplande uitgaven zoals kantoorhuur. Uit uw reactie is gebleken dat u niet vanuit uzelf de schade wil vergoeden. Toen ik verzekering ter sprake bracht, liet u dat min of meer in het ongewisse.
  6. Op vrijdag 29 november 2019 dringt OPRICHTER aan op een reactie ten aanzien van zijn schade.AR
   Nadat de kamer leeg was start u de verbouwing en laat werkelijk niets meer van u weten. U hangt een zeil half op (afspraak niet nagekomen), legt de stroomkabel provisorisch aan in de trappengang met struikelgevaar voor de bewoners en u communiceert verder niets.

   Mijn schade betreft mogelijk meer dan 15,000 euro. Veel van de inboedel is zwaar vervuild met steenstof en giftige metalen. En dan is er nog het effect op de gezondheid.

   OPRICHTER maakt kenbaar dat hij is gaan vermoeden dat VERHUURDER de luchtvervuiling met opzet heeft veroorzaakt.

   “de zwartmaak praktijk in aanloop naar de vernieling van mijn inboedel is een aanwijzing dat er mogelijk sprake is geweest van ➟ ¹opzet.”

   “De wijze waarop u zich in stilzwijgen hult kan een aanwijzing zijn dat er ➟ ¹opzet in het spel is geweest en dat u niet naar eerlijkheid kunt reageren.”
   ¹ uitgesproken vermoeden van opzet
  7. Op 30 november 2019 communiceert OPRICHTER in een e-mail dat hij is gaan twijfelen over de bedoelingen van VERHUURDER.AT

   Ik hoop dat u begrijpt dat het uitblijven van een reactie en uw schuwe houding in het persoonlijke gesprek t.a.v. de schade, en het min of meer negeren van de suggestie van verzekering, een bepaalde indruk wekte. Ik heb meer dan 10 dagen gewacht voordat ik e.a. in twijfel heb getrokken t.a.v. uw bedoelingen.
  8. Op 1 december 2019 reageert VERHUURDER op een e-mail van OPRICHTER van 26 november 2019 en uit daarin de valse veronderstelling dat de schade die OPRICHTER heeft gemeld door OPRICHTER zelf veroorzaakt zou zijn tijdens de verhuizing van zijn inboedel.AU (zie valseveronderstelling)

   Het is aantoonbaar dat VERHUURDER die veronderstelling niet kon hebben gehad omdat de schade reeds op 21 november 2019 was gemeld (zie melding21nov), met een SMS op 22 november 2019 als bewijs. (zie smsschadeontlopen) Het was daarom geen reactie op de melding van schade maar een poging tot het ontlopen van de verantwoordelijkheid.

  9. Op 1 december 2019 communiceert OPRICHTER nogmaals in een e-mail dat “zijn complete inboedel is vernield”.AY

   Verblijf in kamer ... was levensgevaarlijk geworden door de luchtvervuiling. De duidelijke afspraak was gemaakt dat u de tijdelijke ruimte stofdicht zou afsluiten. U hing slechts een plastic zeil op met onder en boven een opening.

   Ik moest de kamer direct verlaten om mijn gezondheid te beschermen.

   Ik heb nog twee weken na het stof-incident last van mijn longen. Mijn werk en sport prestaties zijn ernstig beschadigd. Het is eigenlijk afschuwelijk wat er is gebeurd en vanuit u is er nagenoeg geen aandacht geweest voor mijn welzijn.

   Ik heb u gemeld dat ik mij dagen ziek heb gevoeld.

   M.b.t. de schade. Mijn complete inboedel is eigenlijk vernield. Ik zal niet meer goed kunnen slapen op het bed dat is vervuild met giftige metalen.
  10. VERHUURDER reageert op 1 december 2019 met een bagatellisering van de gezondheidsschade.AX (zie bagatelliseren)

   Je begrijpt misschien, dat mensen in de bouw constant in dergelijke vervuilde lucht lopen. Bij sloopwerkzaamheden dragen ze mondkapjes, maar bij stukwerkzaamheden doen ze dat niet. Dat schijnt nooit een probleem voor de gezondheid te zijn.
  11. OPRICHTER reageert op 1 december 2019 met de vraag hoe de luchtvervuiling in zijn kamer terecht kan zijn gekomen.AW

   Ik heb u bericht dat ik mij dagen ziek heb gevoeld en dat ik na twee weken nog steeds last heb van mijn longen. Er lijkt geen reden te bestaan om aan de correctheid van deze melding te kunnen twijfelen.

   Ik ben geen bouwvakker. Het is geenszins redelijk om aan te nemen dat ik vervuilde lucht moet accepteren. Het gaat daarbij om een niveau "Hazardous" (+500 ug/m³). Dat is zeer ernstig. Dat dit werkelijk het geval is geweest, is zichtbaar op de planten. De bladeren bevatten een dikke laag puinstof. ➟ ²Hoe is dat in mijn kamer terecht gekomen?
   ² de vraag volgt na een uitgesproken vermoeden van opzet
  12. VERHUURDER geeft geen antwoord en verdedigt op 1 december 2019 zijn bagatellisering door te insinueren dat OPRICHTER een allergie heeft en suggereert dat OPRICHTER ergens anders gaat wonen.AV

   Ik besef nu steeds meer, dat jij erg allergisch bent voor stof, vandaar dat jij die ventilatie apparaten in je kamer hebt staan. Nu je zelf al aangeeft, dat er al lange tijd verbouwd wordt en er dus veel stof in de lucht zit, en je klaagt hierover, je hebt zelfs het stofgehalte gemeten, begrijp ik niet dat jij er blijft wonen.
  13. OPRICHTER reageert op 2 december 2019 en herhaalt zijn vraag hoe het fijnstof in zijn kamer terecht heeft kunnen komen.

   Ik heb u gemeld dat ik mij dagen ziek heb gevoeld en weken later nog steeds last heb van mijn longen. Ik ondervind hinder met sporten. Ik roeide 1:40 en nu 2:10 uit voorzorg.

   Van een alergie is geen sprake. Ik heb ook niet geklaagd voordat de inboedel in mijn kamer vervuild raakte na dagen lang +500 µg/m³ PM 2.5 vuilstof niveau in mijn kamer.

   +150 µg/m³ = very unhealthy.
   +250 µg/m³ = hazardous.

   De luchtvervuiling was dagen lang boven 500 µg/m³.

   ➟ ³Hoe heeft het stof in mijn kamer terecht kunnen komen?
   ³ herhaling van de vraag
  14. OPRICHTER heeft VERHUURDER in de gelegenheid willen stellen om adequaat te reageren op de melding van schade. Doordat OPRICHTER kenbaar maakte dat - vanwege het negeren - moest worden gedacht aan opzet was het voor VERHUURDER niet mogelijk om de melding van schade te blijven negeren, terwijl hij dat uiteindelijk wel zal doen.

  15. Op 9 december 2019 schrijft OPRICHTER in zijn aansprakelijkstelling:BB

   Ik heb nog steeds gezondheidsschade door het ongeluk. Ik ondervind daadwerkelijk hinder bij het sporten.

   Mijn inboedel is vernield. De giftige stoffen hebben de meeste inboedel zwaar vervuild. Het ging ook om zware metalen. Ik had de smaak daarvan nog weken in mijn mond. Het is eenvoudigweg niet veilig om de inboedel te behouden. Het meeste zal uit voorzorg moeten worden vervangen. Het was bij u bekend dat ik extra zorg had voor mijn gezondheid, eenvoudigweg t.b.v. mentale prestaties.
  16. Op 14 december 2019 verstuurt OPRICHTER een e-mail naar VERHUURDER en zijn huisgenoten en vraagt waarom VERHUURDER de schade negeert.BE

   Wederom negeert u in uw email mijn verzoek tot een voorstel m.b.t. de schade. Ik heb u telkens zeer duidelijk gevraagd om een antwoord te geven m.b.t. mijn schade.

   OPRICHTER sluit zijn e-mail af met de volgende vraag:

   Bij deze verzoek ik u nogmaals om een voorstel te doen m.b.t. de schade die bij mij (de woonruimte) is veroorzaakt.
  17. Op 30 december 2019 verstuurt OPRICHTER een e-mail naar VERHUURDER waarin hij aankondigt dat er aangifte is gedaan bij de politie vanwege levensbedreigende situaties in het huis.BK (zie nalatigheid)

   Het is inmiddels weer enkele weken later en u heeft nog steeds mijn vraag m.b.t. de schade niet beantwoord, ondanks meerdere keren de belofte dat u dat zou doen. Ook mijn inboedel staat nog steeds onveilig en de planten zijn niet weggebracht.
 2. Dat er sprake is van opzettelijk negeren blijkt uit het feit dat VERHUURDER na de aansprakelijkstelling op 9 december 2019BB meerdere e-mails van OPRICHTER zal beantwoorden terwijl hij daarbij telkens de nadrukkelijke vraag om te reageren ten aanzien van de schade zal negeren.

 3. Op 16 december 2019 belooft VERHUURDER om later te zullen reageren op de vraag van OPRICHTER.BI

  Beste [OPRICHTER], het antwoord op al jouw mails gaat nog komen. Ik heb erg weinig tijd op dit moment. Moet zelfs mijn kerstboom ook nog opzetten.
 4. Op 16 december 2019 schrijft OPRICHTER aan VERHUURDER met zijn huisgenoten als CC dat hij het niet acceptabel vindt dat VERHUURDER hem laat wachten:BI

  Ik vind het vreemd dat uw kerstboom een hogere prioriteit heeft dan de schade die is veroorzaakt, en het feit dat ik 2+ maanden geen kamer heb, en ben opgezadeld met hoge onvoorziene kosten.

  U laat mij al een maand wachten. Eigenlijk is uw excuus niet te accepteren.
 5. Er volgt geen reactie meer. Pas op 2 januari 2020 zal VERHUURDER reageren op de aansprakelijkstelling van 9 december 2019 en beweert dan dat hij geen idee heeft waar OPRICHTER het over heeft wanneer hij spreekt over een “ongeluk”. (zie verzuimd2jan)

 6. VERHUURDER heeft doordat hij de schade heeft genegeerd aangetoond dat hij niet oprecht was. Indien VERHUURDER oprecht geloofde dat er geen schade was dan had hij dat direct kenbaar moeten maken en niet pas na 45 dagen.

 7. Vastgesteld is dat VERHUURDER met opzet de melding van schade heeft genegeerd terwijl de communicatie dat onmogelijk had gemaakt.

Bagatelliseren van gezondheidsschade

 1. OPRICHTER werd gedwongen om de woonruimte met spoed te verlaten vanwege de ernstige bedreiging van zijn gezondheid. Op 22 november 2019, 4 dagen na het ontstaan van de luchtvervuiling, start hij een zoektocht op kamer verhuur websites.AMAZ

 2. OPRICHTER heeft duidelijk gecommuniceerd naar VERHUURDER dat hij dagen ziek was geweest en dat hij longklachten had door toedoen van de luchtvervuiling.

  Op 30 november 2019 (12 dagen later) schrijft OPRICHTER het volgende in een e-mailAT:

  Het feit is dat verblijven in de kamer levensgevaarlijk was geworden. Ik moest gewoonweg de kamer verlaten. Ik heb een luchtfilter dat de luchtkwaliteit weergeeft. Op momenten was het +500 ug/m³ PM 2.5. Het meetapparaat is accuraat.

  De fijnstof vervuiling van de lucht in mijn kamer heeft een forse gezondheidsschade veroorzaakt. Ik heb werkelijk last van mijn longen terwijl het al 2 weken geleden is gebeurd.
 3. VERHUURDER reageert op 1 december 2019 en bagatelliseert de gezondheidsschade:AX

  Je begrijpt misschien, dat mensen in de bouw constant in dergelijke vervuilde lucht lopen. Bij sloopwerkzaamheden dragen ze mondkapjes, maar bij stukwerkzaamheden doen ze dat niet. Dat schijnt nooit een probleem voor de gezondheid te zijn.
 4. OPRICHTER reageert op 1 december 2019 met het volgende:AW

  Ik heb u bericht dat ik mij dagen ziek heb gevoeld en dat ik na twee weken nog steeds last heb van mijn longen. Er lijkt geen reden te bestaan om aan de correctheid van deze melding te kunnen twijfelen.

  Ik ben geen bouwvakker. Het is geenszins redelijk om aan te nemen dat ik vervuilde lucht moet accepteren. Het gaat daarbij om een niveau "Hazardous" (+500 ug/m³). Dat is zeer ernstig. Dat dit werkelijk het geval is geweest, is zichtbaar op de planten. De bladeren bevatten een dikke laag puinstof. Hoe is dat in mijn kamer terecht gekomen?
 5. In een volgende reactie van VERHUURDER op 1 december 2019 verdedigt hij zijn bagatellisering door te insinueren dat OPRICHTER een allergie heeft en suggereert dat OPRICHTER ergens anders gaat wonen.AV

  Ik besef nu steeds meer, dat jij erg allergisch bent voor stof, vandaar dat jij die ventilatie apparaten in je kamer hebt staan. Nu je zelf al aangeeft, dat er al lange tijd verbouwd wordt en er dus veel stof in de lucht zit, en je klaagt hierover, je hebt zelfs het stofgehalte gemeten, begrijp ik niet dat jij er blijft wonen.
  1. Het is onlogisch en onredelijk om te insinueren dat OPRICHTER zou klagen vanwege een allergie terwijl hij aan VERHUURDER duidelijk kenbaar heeft gemaakt dat hij last had van longklachten, en dat de luchtvervuiling waarvan hij melding had gemaakt een levensbedreigend niveau had bereikt. Er was sprake van een melding van ernstige stofschade.
  2. VERHUURDER wist dat OPRICHTER begaan is met schone lucht. Naar aanleiding van een valse verdenking in 2018 (zie smaad2018) waarvoor VERHUURDER zich toenmalig heeft verontschuldigd, heeft OPRICHTER aan hem kenbaar gemaakt dat hij bezig was met een project voor schone lucht in steden, www.e-scooter.nl.
  3. VERHUURDER heeft de fitnessapparatuur in de woonruimte gezien en hij wist daardoor dat OPRICHTER bezig was met sport. Ook heeft hij o.a. een fiets-bureau gezien waaruit ook kon worden opgemaakt dat OPRICHTER in het bijzonder aandacht had voor zijn gezondheid.
 6. De communicatie van VERHUURDER toont een bruutheid dat niet logisch is. Er is door OPRICHTER duidelijk uit af te leiden dat VERHUURDER probeert om hem psychisch te mishandelen.

Onveilige situatie inboedel

 1. OPRICHTER had sinds de aanvang van de bewoning in 2016, en later in 2018 naar aanleiding van smaad (zie smaad2018) duidelijk kenbaar gemaakt bij VERHUURDER dat hij is gesteld op zijn privacy.

 2. Op 16 oktober 2016 verzoekt OPRICHTER bij VERHUURDER toestemming om het deurslot van zijn kamer te mogen vervangen ten behoeve van de veiligheid.AD

  Verder heb ik nog de vraag of het is toegestaan om het cilinderslot te vervangen, dit ter verbetering van de veiligheid.
 3. Nadat VERHUURDER in 2018 smaad pleegde communiceerde OPRICHTER duidelijk dat hij is gesteld op zijn privacy.AI

  M.b.t. het toelaten tot de kamer. Ik was eenvoudigweg niet gekleed en verzocht daarom voor het maken van een afspraak. Daarbij ben ik gesteld op privacy.
 4. De inboedel van OPRICHTER was maanden lang voor iedereen direct toegankelijk en zichtbaar, onder meer voor Poolse bouwvakkers die vaak meerdere dagen zonder toezicht in het huis aanwezig waren. (zie liegentijdelijk)

  tijdelijke ruimte

 5. Op dinsdag 3 december 2019 schrijft OPRICHTER het volgende in een e-mail aan VERHUURDER:

  In feite is mijn complete inboedel vernield en u laat mij onbekommerd achter in een onverwarmde, tochtige en niet goed afgesloten (onveilige) ruimte van 1,5m bij 2m
 6. VERHUURDER heeft meerdere keren duidelijk afgesproken om de tijdelijke ruimte af te sluiten en hij zal zijn afspraak uiteindelijk niet nakomen.

 7. Op woensdag 11 december 2019 schrijft VERHUURDER in een e-mail dat hij zal proberen om een deurtje te plaatsen.BF

  Ik ben morgen op Springweg ... Ik zal eens kijken wat de mogelijkheden zijn.
 8. Op zaterdag 14 december 2019 communiceert OPRICHTER zijn ongenoegen over het feit dat zijn inboedel dan al bijna een maand onveilig staat.

  Mijn spullen staan al een maand onveilig. Interesseert het u niet dat mijn spullen onveilig staan?

  Er was duidelijk afgesproken dat u de ruimte stofdicht zou afsluiten. Het is inmiddels 1 maand later en er hangt nog slechts een half kapot zijl met onder en boven grote gaten.
 9. Op zaterdag 14 december 2019 reageert VERHUURDER in een e-mail dat hij het was vergeten en dat hij het “misschien maandag” zal doen.BF

  Gisteren ben ik er helaas niet aan toegekomen. Misschien maandag.
 10. VERHUURDER zal de onveilige situatie niet verhelpen.
 11. Op dinsdag 14 januari 2020 treft OPRICHTER VERHUURDER aan op de trap. VERHUURDER is dan druk bezig met zijn verbouwing en reageert niet op OPRICHTER. OPRICHTER stelt vast "U heeft blijkbaar enkel aandacht voor uw eigen zaken" en verstuurt na afloop het volgende in een e-mail:

  U werkt aan uw eigen verbouwing maar u regelt bijvoorbeeld niet dat de tijdelijke ruimte waarin mijn inboedel is opgeslagen, wordt afgesloten. Dat is vreemd. U had meerdere keren beloofd om dat te doen. U doet dat blijkbaar met opzet. (de inboedel staat nu vrij toegankelijk voor iedereen, o.a. Poolse bouwvakkers).
 12. Vastgesteld is dat VERHUURDER de onveilige situatie voor de inboedel met opzet in stand heeft gehouden. Daaruit kan worden afgeleid dat VERHUURDER de intentie heeft gehad om OPRICHTER psychisch te mishandelen.

Opzettelijk niet aanbieden van vervangende woonruimte

 1. VERHUURDER heeft opzettelijk verzuimd om vervangende woonruimte aan te bieden terwijl daarvoor in het pand mogelijkheden hebben bestaan.

 2. Een vrijgekomen soortgelijke kamer (kamer Y) werd omstreeks 15 december 2019 verhuurd na een bezichtigingsronde. Dat feit werd kenbaar gemaakt door de huurder van de kamer naast de vrijgekomen kamer (kamer X), een student bestuursrecht, die suggereerde dat OPRICHTER recht zou hebben gehad op de vrijgekomen kamer ten behoeve van vervangende woonruimte.

 3. VERHUURDER wist voordat hij de vrijgekomen kamer verhuurde dat het OPRICHTER niet was gelukt om vervangende woonruimte te vinden.

 4. VERHUURDER deed op vrijdag 22 november 2019 het voorstel om te verhuizen naar een tijdelijke ruimte van 5m² achter een toilet. (zie liegentijdelijk). VERHUURDER heeft zelf aangeboden om in de tijdelijke ruimte te overnachten (zie voorstelafkomstigverhuurder) en VERHUURDER heeft op dinsdag 26 november 2019 aangedrongen op snelle verhuizing (zie smsgesprek) terwijl hij wist dat OPRICHTER nog geen vervangende woonruimte had gevonden.

 5. OPRICHTER start op 22 november 2019 een zoektocht op kamer verhuur websites.AMAZ.

 6. Het overnachten in de tijdelijke ruimte bleek niet gezond te zijn. Op 28 november 2019 schrijft OPRICHTER het volgende in een e-mail aan VERHUURDER:AQ

  Het is mij helaas nog niet gelukt om een alternatieve slaapplek te vinden. Overnachten in de ruimte is niet gezond gebleken. Er is tocht en het stof van de verbouwing waait de ruimte in. U had afgesproken om de ruimte stofdicht te maken.
 7. Op vrijdag 29 november 2019 stelt OPRICHTER in een e-mail de volgende vraag:AR

  - bent u voornemens om mij zonder vervangende woonruimte achter te laten? Wat is de reden dat u daaromtrent niet meer heeft gecommuniceerd en niet eens heeft gevraagd of ik een woonruimte had gevonden?
 8. Op zondag 1 december 2019 reageert VERHUURDER op de melding van OPRICHTER op 28 november 2019 dat het overnachten in de tijdelijke ruimte ongezond is gebleken.AU VERHUURDER geeft aan “geschrokken” te zijn dat OPRICHTER voornemens was om in de tijdelijke ruimte te overnachten, en dat dat hooguit voor twee nachten mogelijk zou zijn. (zie geschrokkentijdelijk)

  Je geeft aan om in die ruimte te gaan slapen; daar ben ik van geschrokken; dat kan je hooguit een nachtje of 2 doen, want die ruimte leent zich daar niet voor.
  ...
  Maar ineens had je al veel spullen uit je kamer gehaald en in die ruimte geplaatst. Ja, dan hoef ik een dergelijk vloertje niet meer te maken.

  Omdat VERHUURDER wist dat OPRICHTER nog geen vervangende woonruimte had gevonden, is het niet mogelijk dat VERHUURDER “geschrokken” zou kunnen zijn geweest. Ook is het vals om te beweren dat OPRICHTER “plotseling” zijn inboedel zou hebben verhuisd omdat VERHUURDER heeft aangedrongen op snelle verhuizing.

  1. VERHUURDER heeft zaterdag 23 november 2019 zelf voorgesteld om in de ruimte te overnachten.
   Dan zou je theoretisch beneden - ik bedoel dus op de huidige granitovloer in die ruimte - je bed kunnen neerzetten. Je woont dan wel erg primitief, want de oppervlakte is ongeveer 5 m2, maar het zou te doen zijn, maar dat is aan jou.
  2. OPRICHTER accepteerde dat voorstel omdat hij zijn kamer moest ontvluchten.
   Het is eventueel een optie. Ik zal dan weer van een kantoor gebruik gaan maken en enkel gebruik maken van de ruimte om te overnachten.
  3. VERHUURDER heeft op 26 november 2019 aangedrongen op snelle verhuizing. (zie smsgesprek) In een SMS schrijft VERHUURDER het volgende:
   12:15: “Ojee, dan ben ik niet duidelijk geweest. Ik gaf volgens mij als optie donderdag, maar ik zei daarbij liever vandaag. Ik heb namelijk vandaag 2 timmerlieden. Die heb ik morgen en donderdag niet! Dus als het zou kunnen: zeer graag vandaag. [VERHUURDER]

  Vastgesteld is dat VERHUURDER zich bewust moet zijn geweest dat zijn voorstel om te overnachten in de tijdelijke ruimte onverantwoord was en dat hij heeft aangedrongen op snelle verhuizing terwijl hij wist dat OPRICHTER nog geen vervangende woonruimte had gevonden.

 9. De e-mail van VERHUURDER op 1 december 2019 toont aan dat VERHUURDER zich bewust was dat bij OPRICHTER een probleem was ontstaan met betrekking tot zijn woonsituatie.

  Het betekent dat VERHUURDER niet in de veronderstelling kon zijn geweest dat mondeling zou zijn overeengekomen dat OPRICHTER zelf voor enkele maanden een andere woonruimte zou regelen. Indien dat wel het geval zou zijn geweest, dan zou VERHUURDER dat hebben aangegeven in zijn e-mail.

 10. Op zaterdag 30 november 2019 communiceert OPRICHTER in een e-mail dat VERHUURDER druk op hem heeft uitgeoefend om al op 26 november 2019 te verhuizen:AS (zie smsgesprek)

  Ik had duidelijk gecommuniceerd nog geen andere woonruimte te hebben gevonden. U zette druk uit en wilde al op dinsdag om 9 uur de kamer leegmaken terwijl het bij u bekend was dat ik nog geen andere woonruimte had gevonden.

  De communicatie toont duidelijk aan dat VERHUURDER al twee weken voordat de vrijgekomen kamer (zie vrijgekomenkamer) werd verhuurd, verantwoordelijk werd gehouden ten aanzien van de ontstane problemen voor de woonsituatie van OPRICHTER. Dat betekent dat VERHUURDER de vrijgekomen kamer met opzet niet heeft aangeboden.

 11. Op dinsdag 3 december 2019 schrijft OPRICHTER het volgende in een e-mail aan VERHUURDER:

  In feite is mijn complete inboedel vernield en u laat mij onbekommerd achter in een onverwarmde, tochtige en niet goed afgesloten (onveilige) ruimte van 1,5m bij 2m en geeft aan de schade niet te willen vergoeden. Toen ik [op 22 november 2019] verzekering ter sprake bracht, reageerde u schuw en liet het in het ongewisse / negeerde het.
 12. OPRICHTER heeft in enkele maanden tijd nadat hij uit de woonruimte is verdreven meerdere keren nadrukkelijk aan VERHUURDER gevraagd om vervangende woonruimte aan te bieden.

Afwijzen verantwoordelijkheid op 11 januari 2020
 1. Op zaterdag 11 januari 2020 - bijna twee maanden later - reageert VERHUURDER per e-mail en communiceert dat hij de verantwoordelijkheid voor het regelen van vervangende woonruimte afwijst.BN

  Het spijt mij dat de verbouwing qua tijdsduur en kosten erg tegen gaat vallen.
  ...
  Het plafond is aangevreten door houtworm of een ander insect. Ik moet onderzoeken of dat insect nog leeft. Anders moet ik een bedrijf inhuren, die dergelijke ongedierte chemisch kan uitroeien. Daarna kan ik het plafond restaureren. Ik hoop dat dat chemisch middel niet erg is voor mensen. Misschien moet ik een tijdje wachten alvorens er gewoond kan worden.
  ...
  Ik zie geen kans op verbetering van de opslagruimte achter de douche. Het zeil is nu kapot, maar dat was niet zo. Over kreten als “tochtdicht” heb ik het nooit gehad; zoals gezegd, is dat onmogelijk.
  ...
  Zoals ik reeds eerde aangaf, kan ik geen verantwoordelijkheid nemen voor de situatie, waarin jij bent komen te verkeren. Je hebt zelf aangegeven, dat je een mogelijkheid had om tijdelijk te kunnen verhuizen, want jou zou sowieso enkele maanden de kamer minder gaan gebruiken.

  Met vriendelijke groet, [VERHUURDER]
 2. Het argument van VERHUURDER om de verantwoordelijkheid voor vervangende woonruimte af te wijzen is niet logisch correct en bevat een leugen.

  1. Op 10 januari 2020 – bijna twee maanden later - had OPRICHTER de woonruimte in een volledig gesloopte staat aangetroffen.BM Daaruit kon hij opmaken dat er nog geen voortgang was en dat de kamer nog minstens twee maanden langer onbeschikbaar zou blijven.

   Status van de woonruimte op 10 januari 2020 (45 dagen later)

   status kamer op 10 januari 2020

  2. VERHUURDER communiceert in zijn e-mail op 11 januari 2020 dat hij een insect heeft ontdekt in het hout en dat de woonruimte mogelijk langere tijd onbeschikbaar zal blijven vanwege het gezondheidsrisico door insectenbestrijding.BN
  3. VERHUURDER gebruikt voor zijn afwijzing op 11 januari 2020 een niet bestaande mondelinge afspraak dat betrekking zou hebben op “enkele maanden minder gebruik” van de woonruimte. (zie afspraak)

   Het is op dat moment bijna twee maanden later en VERHUURDER communiceert dat de woonruimte nog maanden, en mogelijk veel langere tijd vanwege insectenbestrijding, onbeschikbaar zal blijven.

   Daarbij zou van “minder gebruik” geen sprake kunnen zijn omdat de woonruimte in het geheel onbruikbaar was, met onder meer uitstekende spijkers en gevaarlijke gaten in de vloer, en geen elektriciteit of water.

  4. Op vrijdag 29 november 2019 communiceert VERHUURDER dat hij in de veronderstelling was dat OPRICHTER met stilzwijgen een mondelinge afspraak had gemaakt. (zie stilzwijgenhuur)

   Qua betaling van de kamerhuur heb ik gezegd, dat je gezegd, dat je geen huur betaalt zolang je niet terug kan op je kamer. Daar gaf je geen antwoord op, waarmee ik verondersteld heb dat je daarmee akkoord ben.

   Het was geen afspraak. Het zou onzinnig zijn dat OPRICHTER in ruil voor grote kosten en problemen gerelateerd aan een abrupte verhuizing - ten behoeve van de verbouwplannen van VERHUURDER - slechts geen huur zou hoeven betalen.

   In het persoonlijke gesprek waarin de afspraak zou zijn gemaakt was het onderwerp de schade die was veroorzaakt. VERHUURDER negeerde de melding van schade en reageerde schuw (zie communicatie).

   OPRICHTER heeft op 26 november 2019 - de dag waarop hij is verhuisd - duidelijk gecommuniceerd dat er nog geen afspraak bestond (zie geenafspraak).

   Er is nog geen afspraak gemaakt m.b.t. de kosten en de huur. Graag verneem ik uw voorstel.
  5. OPRICHTER communiceert op 30 november 2019 duidelijk dat er geen afspraak heeft bestaan. (zie stilzwijgenhuurend)

   U had zelf duidelijke afspraken moeten maken en oplossingen moeten realiseren, het gaat immers om uw verbouw-belangen. Ik had duidelijk gecommuniceerd nog geen andere woonruimte te hebben gevonden. U zette druk uit en wilde al op dinsdag om 9 uur de kamer leegmaken terwijl het bij u bekend was dat ik nog geen andere woonruimte had gevonden.

   Het betekent dat VERHUURDER op 11 januari 2020 niet kon beweren dat er een mondelinge afspraak bestond dat OPRICHTER voor enkele maanden zelf een vervangende woonruimte zou regelen. Dat hij dat toch deed maakte bij OPRICHTER duidelijk dat VERHUURDER de intentie had om OPRICHTER psychisch te mishandelen.

   Vanuit het perspectief van OPRICHTER loog VERHUURDER direct in zijn gezicht met als doel het afwijzen van de verantwoordelijkheid voor het aanbieden van vervangende woonruimte terwijl OPRICHTER dan al bijna twee maanden geen woonruimte heeft en is opgezadeld met grote kosten.

  6. Het feit dat OPRICHTER uiteindelijk bijna twee maanden heeft gewacht toont aan dat OPRICHTER een redelijke houding heeft gehad t.a.v. VERHUURDER.
 3. Vastgesteld is dat VERHUURDER met opzet heeft verzuimd om OPRICHTER vervangende woonruimte aan te bieden terwijl in het pand een soortgelijke kamer was vrijgekomen. Zelfs na bijna twee maanden wijst hij de verantwoordelijkheid af en gebruikt onlogische argumenten en een leugen.

 4. Het afwijzen van het verzoek voor vervangende woonruimte - na bijna twee maanden - was verdacht omdat sinds 7 januari 2020 een Politie-baas en de Gemeente Utrecht stonden toe te kijken.

 5. Het afwijzen van het verzoek voor vervangende woonruimte was gezien de omstandigheden absurd, en duidelijk een poging tot psychische mishandeling.

Aanbod vervangende woonruimte na tussenkomst advocaat
 1. Nadat VERHUURDER een advocaat heeft ingeschakeld biedt hij op woensdag 22 januari 2020 en vrijdag 24 januari 2020 een vervangende woonruimte aan.BXBZ

 2. OPRICHTER wijst het aanbod af vanwege de volgende redenen:CA

  1. VERHUURDER had zich buitengewoon labiel en respectloos gedragen waarvoor OPRICHTER op 23 januari 2020 een procedure was gestart bij de Huurcommissie vanwege een gedraging van de verhuurder (art. 4.5 UHW). (zie labiel)
  2. VERHUURDER had het nadrukkelijke verzoek voor vervangende woonruimte tot dan toe afgewezen. (zie woonruimte) VERHUURDER gebruikte daarvoor opvallend onlogische argumenten en een leugen waar OPRICHTER uit kon afleiden dat VERHUURDER probeerde om hem psychisch te mishandelen. (zie afwijzenend)
  3. Alle inboedel van OPRICHTER is zwaar beschadigd en vervuild met giftige stoffen en VERHUURDER had op 1 december 2019 valselijk verondersteld dat de schade aan de inboedel zou zijn veroorzaakt tijdens een verhuizing van de inboedel. (zie valseveronderstelling) Een tweede keer verhuizen zou het risico op beschadiging vergroten, vooral bij computer apparatuur waarvan dan al diverse apparaten zijn doorgebrand.
  4. Omdat de inboedel is vervuild met giftige stoffen zou de situatie voor OPRICHTER niet verbeteren met een verhuizing. Bij een verhuizing zou OPRICHTER slechts extra worden blootgesteld aan schadelijke stoffen die vrijkomen tijdens een verhuizing van de vervuilde inboedel.
  5. Op 22 januari 2020 biedt VERHUURDER kamer A aan nadat de huurder van die kamer een goedhuurdersverklaring had aangevraagd, op basis waarvan VERHUURDER had verondersteld dat zij "waarschijnlijk" de kamer zou verlaten.BX
  6. Op 24 januari 2020 biedt VERHUURDER kamer B aan.BZ
  7. Kamer B was van een huisgenote die te maken had met ernstige overlast door VERHUURDER. (zie huisgenoteoverlast) Zij was bezig met juridische stappen vanwege problemen met betrekking tot vervangende woonruimte. Mogelijk heeft VERHUURDER geen recht gehad om kamer B aan te bieden aan OPRICHTER.
  8. OPRICHTER wilde voorkomen dat hij onderhevig zou zijn aan de grillen van een aantoonbaar labiele huisbaas. (zie labiel)

   OPRICHTER vond zijn inboedel her en der verspreid terug in een actieve bouwput.BR Zijn planten waren afgestorven. De inboedel stond maanden lang onveilig, direct zichtbaar en toegankelijk voor Poolse bouwvakkers. (zie inboedel) Het was erg duidelijk dat VERHUURDER de onveilige situatie voor de inboedel van OPRICHTER met opzet in stand heeft gehouden.

  9. Het was eenvoudigweg niet mogelijk om VERHUURDER te vertrouwen. Om die reden is gekozen om het door VERHUURDER op 15 januari 2020 aangekondigde juridisch proces af te wachten zodat er duidelijkheid zou ontstaan ten aanzien van afspraken.

   VERHUURDER kondigde het juridische proces als volgt aan in een e-mail op 15 januari 2020:BT

   Ik ga geen enkel gesprek met je aan. Ik ben je spuugzat. Er volgt een procedure om je uit het huis te zetten.

   Hoogachtend [VERHUURDER]
 3. OPRICHTER eist dat zijn schade wordt vergoed. Hij stelt voor dat OPRICHTER de kamer verlaat wanneer VERHUURDER de schade aan zijn inboedel heeft vergoed.

Smaad

 1. Op zondag 9 februari 2020 om 11:38 verstuurt VERHUURDER een e-mail met als onderwerp “schijn van een wietplantage” waarin hij OPRICHTER voor een tweede keer valselijk verdenkt van het bezigen van criminele praktijken op de woonruimte.CC

  De geschiedenis laat het niet toe dat VERHUURDER die verdenking kon uiten.

  • Sinds 15 januari 2020 was er sprake van een geëscaleerd conflict met tussenkomst van een advocaat.
  • Op 23 januari 2020 was OPRICHTER een procedure gestart bij de Huurcommissie vanwege een gedraging van de verhuurder (art. 4.5 UHW).BY
  • De woning bevond zich in een volledig gesloopte staat zonder water en stroom. (zie statuskamer5)
  • De bestuurder van Handhaving Utrecht stond toe te kijken (zie handhaving).
  • Op 21 januari 2020 vond een grote schouw plaats van het huis door een team van de Gemeente UtrechtBJ.
  • Op 1 februari 2020 - 8 dagen eerder - communiceerde VERHUURDER dat hij “nooit enig probleem met [OPRICHTER] heeft gehad” en dat hij "een goede huurder was". Ook gaf hij aan dat OPRICHTER de woonruimte kon blijven huren.CB

   Ik zou ontzettend graag willen, dat we terug konden naar de verstandhouding tussen ons van september 2016 tot eind november 2019. Je huurt een kamer op ... te Utrecht sinds 1 september 2016. Ik heb nooit enig probleem met je gehad.

  Het gaat om een absurde labiele gedraging dat eenvoudigweg verdacht is gelet op het feit dat de bestuurder van Handhaving Utrecht (een Politie-baas) stond toe te kijken.

Eerdere verdenking in 2018
 1. Op vrijdag 23 november 2018 uitte VERHUURDER dezelfde valse verdenking van criminele praktijken en heeft daarbij gedreigd met politie.AI

 2. Nadat OPRICHTER zijn huisgenoten informeerde over de absurde verdenking verontschuldigde VERHUURDER zich en gaf als motief dat hij in het verleden te maken had gekregen met een grote politie inval en sluiting van zijn bedrijf voor een half jaar, vanwege een wietplantage op zijn bedrijf.

  Ik heb ooit een flinke wietplantage op mijn bedrijf gehad in verhuurde eenheden en die is uiteraard opgerold door de politie. Ik heb mezelf verweten veel te goed van vertrouwen te zijn. Een paar jaar later, ik meen 10 april 2016, kreeg ik een inval van 20 man politie te verwerken, bestaande uit de brandweer, mensen van de milieudienst en mensen van de gemeente zelf en nog meer. Ze hadden geen enkele reden, behalve dat ik een automatisch werkend hek had geïnstalleerd. Verder had ik een bedrijfsleider, die op de meest idiote tijden: vaak om 4 uur ’s nachts, op zijn werkplek op kantoor ging zitten. Ik had echter pech: in een kleine kantoor unit vonden ze een zak met wietknoppen. De daders waren na 2 dagen weer vrij en mijn kantoorunit werd door de burgemeester voor ½ jaar gesloten. Ik moet er niet aan denken, dat Springweg ... zoiets overkomt..…
 3. Het was een zwak excuses voor een ernstige verdenking en OPRICHTER heeft duidelijk kenbaar gemaakt dat hij de verdenking heeft ervaren als zwartmaken (smaad). Hij schrijft in zijn e-mail aan VERHUURDER op 25 november 2018 het volgende:AI

  De verdenking van criminele praktijken echter wekt bij mij logischerwijs zorgen. In essentie is het een vorm van zwartmaken. Wat moeten de mede-bewoners denken als u dat zomaar officieel maakt? Er was geen logische grond voor. Een 'luchtrooster zien vanaf de straat' is geen sterke aanwijzing voor een wiet plantage.
 4. OPRICHTER heeft het excuses van VERHUURDER in 2018 geaccepteerd hoewel er twijfel bestond over zijn motief om hem te verdenken.

  1. VERHUURDER wist dat OPRICHTER zich bezig hield met eerlijke projecten en dat hij een zeer net en betrouwbaar persoon is.
  2. OPRICHTER heeft VERHUURDER meerdere keren geholpen. Als voorbeeld heeft hij toen de buren (winkeliers) klaagden over vuilnis dat tijdens vakantieperioden voor de deur lag in de zomer, waaraan hij zelf niet had bijgedragen, voor 70 euro iemand laten komen om het weg te halen.AH Ook moedigde hij zijn medehuurders aan om VERHUURDER te steunen toen hij in een rechtszaak verwikkeld was met de Gemeente Utrecht.AF

   VERHUURDER reageerde op 20 september 2017 blij te zijn met de aanmoediging van OPRICHTER.AG

   Hallo [OPRICHTER],

   Ik dank je voor je uitstekende reactie.
  3. OPRICHTER is niet-roker en had dat voor aanvang van de huur aan VERHUURDER kenbaar gemaakt.
  4. Een verdenking van het plegen van criminele praktijken met betrekking tot roken / het veroorzaken van luchtvervuiling is niet logisch vanwege een project van OPRICHTER voor schone lucht in steden, www.e-scooter.nl, dat bekend was bij VERHUURDER.
  5. Het pand waarin OPRICHTER de woonruimte huurt heeft 14 bewoners. Er bestond goed contact tussen de bewoners met onder meer een WhatsApp groep. Indien er vanuit de huisgenoten een verdenking zou hebben bestaan dat OPRICHTER criminele praktijken zou bezigen of zou hebben gebezigd, dan zou dat besproken zijn, wat niet het geval is.

   Als VERHUURDER overleg zou hebben gepleegd met de huisgenoten van OPRICHTER dan zou de verdenking onmogelijk zijn geweest. Het betekent dat VERHUURDER moet hebben geweten dat het onwaar was waarvan hij OPRICHTER verdacht.

 5. Er heeft geen aanleiding bestaan voor de ernstige verdenking in 2018.

Bekentenis over het motief voor smaad
 1. Op zondag 12 januari 2020 om 11:07 bekent VERHUURDER per e-mail dat de valse verdenking van criminele praktijken in 2018 niet van hemzelf afkomstig was, maar van de Gemeente Utrecht.BO

  Je weet, dat ik je ooit verdacht van het hebben van een wietplantage op je kamer, hetgeen niet eens van mij zelf kwam, doch van mensen van de gemeente.

  De bekentenis van VERHUURDER betekent dat hij eerder had gelogen over zijn motief.

 2. OPRICHTER reageert dat hij alsnog vindt dat de verantwoordelijkheid voor de ernstige verdenking bij VERHUURDER heeft gelegen:

  Wat betreft de verdenking van wietkweken op de kamer vanuit de gemeente, dat is onzinnig. Er was voor u geen enkele reden om een dergelijke verdenking serieus te nemen, dus de verantwoordelijkheid om een dergelijke beschuldiging te doen ligt ook zeker bij u.
 3. De bekentenis van VERHUURDER is verdacht omdat het niet overeenstemt met het motief dat hij in 2018 heeft gecommuniceerd. (zie bekentenis2018)

 4. Indien VERHUURDER liegt dat de verdenking van de Gemeente Utrecht afkomstig was dan zou het misdrijf extra ernstig zijn omdat hij dan op basis van oneigenlijke grond kracht heeft bijgezet voor een ernstige verdenking. Het zou betekenen dat VERHUURDER als doel heeft gehad om OPRICHTER psychisch te mishandelen.

 5. VERHUURDER had contact met de bestuurder van Handhaving Utrecht, een politiedienst, die zoals later zou blijken, althans volgens VERHUURDER, mediatie zou gaan voeren tussen VERHUURDER en OPRICHTER, hetgeen onzinnig zou zijn.BV

  Op basis van het contact met de bestuurder uitte VERHUURDER de bedreiging dat OPRICHTER met “ambtenaren geweld” uit zijn woning zou worden gezet.BU

  Bij navraag bij de betreffende persoon blijkt dat er geen sprake is van dwangmatige uithuiszetting.BV

  Wij gaan niemand van de huurders op verzoek van de eigenaar uitzetten.

  De houding van VERHUURDER is opmerkelijk en toont aan dat hij er zeker van was dat OPRICHTER de dupe zou zijn van de inmenging van de gemeente/Handhaving Utrecht. VERHUURDER leek zelfs trots te zijn dat niemand hem iets kon maken.

 6. Het is mogelijk dat VERHUURDER liegt in zijn bekentenis omdat VERHUURDER meerdere keren heeft laten blijken geen hoge pet op te hebben van “ambtenaren”. VERHUURDER was onder meer verwikkeld in een rechtszaak met de Gemeente Utrecht en zijn bedrijf was in 2016 voor een half jaar gesloten door de burgemeester vanwege drugscriminaliteit. (zie bekentenis2018)

 7. De volgende communicatie toont aan dat het onwaarschijnlijk zou kunnen zijn dat VERHUURDER zou hebben meegewerkt met de Gemeente Utrecht om OPRICHTER valselijk te verdenken c.q. te intimideren.

  1. Op maandag 27 juni 2016 schrijft VERHUURDER over het werk van een brandweer inspecteur dat hij zou hebben gehandeld met het motief om zich “ook waar” te maken.AC

   De brandweer heeft onlangs nog een controle gehouden in het pand. De (nieuwe) inspecteur wilde zich ook waar maken en heeft ook wat gevonden en aldus een opmerking gemaakt. De man verzoekt mij om op de voordeur een knopcilinder (= een cilinder, die middels een draaiknop aan de binnenzijde op slot gedaan kan worden) aan te brengen.
  2. Op donderdag 17 augustus 2017 schrijft VERHUURDER dat hij boos is op de Gemeente Utrecht vanwege diverse voorvallen.AE

   Ik heb geen direct vermoeden welke mensen van de Gemeente Utrecht het betreft, waarschijnlijk van VTH (Vergunningen, Toezicht en Handhaving). Wel ben ik er zeer kwaad om.

   Ik had me gisteren voorgenomen om een boze mail naar de gemeente te doen, maar die gaat natuurlijk toch verloren..

   Dan het dakterras…. Ik ben nog volop in procedure met de gemeente over het dakterras. Ik heb al een dwangsom van € 7.500,00 en een van € 10.000,00 om mijn oren gekregen. De aanvraag voor het dakterras is ook na mijn bezwaar geweigerd.
  3. Op woensdag 20 september 2017 schrijft VERHUURDER dat hij soms walgt van ambtenaren van de Gemeente Utrecht.AG

   Je hebt ambtenaren en ambtenaren…… soms walg ik.
 8. Vastgesteld is dat VERHUURDER mogelijk heeft gelogen in zijn bekentenis op 12 januari 2020 wat zou betekenen dat VERHUURDER de intentie heeft gehad om OPRICHTER psychisch te mishandelen.

  Indien VERHUURDER niet liegt in zijn bekentenis dan heeft hij in 2018 gelogen over zijn motief (zie bekentenis2018) waarvan het dan de vraag is waarom hij de Gemeente Utrecht in bescherming heeft genomen.

 9. VERHUURDER is met zijn nieuwe verdenking op 9 februari 2020 de grens van redelijkheid ver overschreden. (zie nieuweverdenking)

Woede en labiel gedrag

 1. Op woensdag 15 januari 2020 - bijna twee maanden later - ziet OPRICHTER zich genoodzaakt om zijn woonruimte terug in gebruik te nemen. Dat besluit werd mede genomen vanwege het feit dat zijn inboedel maanden lang onveilig stond (zie inboedel) en omdat VERHUURDER de verantwoordelijkheid voor het aanbieden van vervangende woonruimte – op basis van een leugen – had afgewezen. (zie woonruimte)

 2. OPRICHTER heeft de terug ingebruikname op 14 januari 2020 per e-mail aangekondigd.BP

 3. VERHUURDER ontsteekt in woede en probeert in de ochtend van 15 januari 2020, zonder te praten, schuin naar de grond kijkend en daarbij met psychische toon luid roepende de voornaam van OPRICHTER (“Nààááááààm ... Nààááááààm ... Nààááááààm”) een steiger de woonruimte in te rijden.

 4. OPRICHTER heeft VERHUURDER bij zijn arm beetgepakt en rustig de deur uit begeleid. De steiger stond tegen de rug van VERHUURDER en OPRICHTER heeft de deur vervolgens gesloten.

 5. VERHUURDER beweert dat hij is gevallen. Dat is geenszins het geval geweest. Doordat de steiger tegen de rug van hem stond, kon hij niet zijn gevallen.

 6. Meerdere huisgenoten van OPRICHTER hebben het voorval auditief waargenomen en reageerden nadien per email om steun te betuigen.

 7. VERHUURDER verzendt dezelfde dag een woedende e-mail met als onderwerp “je inbreken in de woonruimte” waarin hij OPRICHTER beschuldigt van inbreken in zijn woonruimte, waarvoor hij een huurcontract heeft.BT

 8. VERHUURDER kondigt in zijn e-mail een juridische procedure aan om OPRICHTER uit het huis te zetten.

  Ik ga geen enkel gesprek met je aan. Ik ben je spuugzat. Er volgt een procedure om je uit het huis te zetten.

  Hoogachtend [VERHUURDER]
 9. VERHUURDER glijdt vanaf dat moment steeds verder af naar labiel gedrag. Hij ondertekent zijn e-mails willekeurig met “Hoogachtend” of met “Met vriendelijke groet” en hij spelt de naam van OPRICHTER verkeerd ("Geachte heer [ACHTERNAAM]") terwijl hij voorheen "Beste Voornaam" gebruikte.

 10. VERHUURDER wekt bij OPRICHTER de indruk dat hij een lolletje trapt met hem.

 11. Op 15 januari 2020 uit VERHUURDER de bedreiging dat OPRICHTER met “ambtenaren geweld” uit zijn woning zal worden gezet.BU

  VERHUURDER had contact met de bestuurder van Handhaving Utrecht, een politiedienst, die zoals later zou blijken, althans volgens VERHUURDER, mediatie zou gaan voeren, hetgeen onzinnig zou zijn. Bij navraag bij de betreffende persoon blijkt dat er geen sprake is van dwangmatige uithuiszetting.BV

  Wij gaan niemand van de huurders op verzoek van de eigenaar uitzetten.
 12. Op 23 januari 2020 start OPRICHTER een procedure bij de Huurcommissie vanwege een gedraging van de verhuurder (art. 4.5 UHW).BY

 13. Op 1 februari 2020 zoekt VERHUURDER toenadering en communiceert dat hij “nooit enig probleem met [OPRICHTER] heeft gehad” en dat hij "een goede huurder was". Ook gaf hij aan dat OPRICHTER de woonruimte kon blijven huren.CB

  Ik zou ontzettend graag willen, dat we terug konden naar de verstandhouding tussen ons van september 2016 tot eind november 2019. Je huurt een kamer op ... te Utrecht sinds 1 september 2016. Ik heb nooit enig probleem met je gehad.
 14. OPRICHTER reageert per e-mail dat voordat een herstel van de relatie mogelijk is, dat VERHUURDER de schade die hij heeft veroorzaakt zal moeten hebben vergoed.

 15. Op 9 februari 2020 zal VERHUURDER OPRICHTER opnieuw verdenken van het houden van een wietkwekerij op de woonruimte. (zie smaad) VERHUURDER is met zijn nieuwe verdenking de grens van redelijkheid ver overschreden.

 16. Op woensdag 8 april 2020 pleegt VERHUURDER gewelddadige huisvredebreuk met een onzinnig motief (zie geweld).
 17. Vastgesteld is dat VERHUURDER zich in toenemende mate absurd respectloos en labiel is gaan gedragen, wat verdacht was omdat een Politie-baas en de Gemeente Utrecht stonden toe te kijken.

  VERHUURDER leek verminderd intelligent te zijn, wat zijn keuze voor geweld verklaart. VERHUURDER leek intellectueel onmachtig om zijn gram te halen. Het is daarom verdacht dat VERHUURDER nadat de Gemeente Utrecht en (sinds 7 januari 2020) een Politie-baas zich in het conflict mengde, in plaats van voorzichtigheid, een ongeremd en absurd respectloos gedrag is gaan vertonen.

Geweld

 1. Op woensdag 8 april 2020 omstreeks 13:20 probeert VERHUURDER de woonruimte van OPRICHTER binnen te dringen. Hij loopt zonder voorcommunicatie of afspraak de kamer binnen terwijl OPRICHTER zit te lezen. OPRICHTER geeft aan dat VERHUURDER niet welkom is en sommeert hem om de kamer te verlaten. VERHUURDER geeft geen gehoor en probeert door OPRICHTER heen te duwen. VERHUURDER probeert met al zijn kracht de kamer binnen te dringen en roept daarbij luid “Ik wil je wat vraguuh. Ik wil je wat vraguuh”. Tijdens het verwijderen van VERHUURDER raken de armen van OPRICHTER verwond.CE

 2. Gelet op de COVID-19 Corona virus dreiging die op 8 april 2020 een hoogtepunt had bereikt is het extra absurd wat VERHUURDER heeft gedaan. VERHUURDER zou besmet kunnen zijn geweest. Het is absurd dat VERHUURDER met geweld iemands kamer probeert binnen te dringen, zogenaamd om iemand iets te vragen.

 3. Het gewelds-incident had geen aanleiding. Er was sprake van een lopend juridisch conflict met tussenkomst van een advocaat.

 4. Op woensdag 8 april 2020 om 13:38 (18 minuten later) is bij een politie-medewerker via e-mail melding gemaakt van het gewelds-incident.BA Er werd een afspraak ingepland voor telefonische aangifte.
 5. Een huisarts heeft op 10 april 2020 verslaggelegd van de wonden aan beide armen van OPRICHTER.CE

 6. Op vrijdag 10 april 2020 is bij de politie aangifte gedaan van huisvredebreuk.CF

  Voor-ingeving Kort voordat de verhuurder mijn woonruimte probeerde binnen te dringen zag ik in mijn gedachten de politie-medewerker met wie ik eerder contact had op een hoek van de straat staan en een peuk uit trappen terwijl zij in de richting van de woonruimte keek. (zie pol)

Liegen

 1. VERHUURDER zal meerdere leugens verkondigen, soms aantoonbaar met de intentie OPRICHTER psychisch te mishandelen.

Bekentenis
 1. VERHUURDER heeft op 12 januari 2020 bekent te hebben gelogen over het motief voor smaad in 2018. (zie bekentenis)

Mondelinge afspraak
 1. VERHUURDER liegt over het bestaan van een mondelinge afspraak met OPRICHTER m.b.t. de start van een grote verbouwing in de woonruimte. (zie afspraak)

Valse veronderstelling
 1. VERHUURDER gebruikt op 1 december 2019 de aantoonbaar valse veronderstelling dat de schade die OPRICHTER heeft gemeld door hemzelf veroorzaakt zou zijn tijdens de verhuizing van zijn inboedel op 26 november 2019.AU

  Wat ik moet met jouw opmerking: verlies van tijd en apparatuur dat vervangen moet worden om de levensduur te garanderen, weet ik niet. Ik vind dat heel vervelend en maak er bezwaar tegen als het je bedoeling is dit soort bedragen bij mij te claimen. Ik ben er natuurlijk niet vanuit gegaan dat ik eventueel tegen dit soort bedragen zou aanlopen; je had mij op de hoogte moeten brengen van dat risico. Dan hadden we jouw apparatuur in folie moeten inpakken en de naden daarvan moeten afplakken, zoals we uit eigener beweging hebben gedaan met je roeiapparaat en je matras.
 2. Dat er sprake was van schade door toedoen van de luchtvervuiling is sinds 19 november 2019 zeer duidelijk gecommuniceerd, zowel mondeling, per SMS en per e-mail. (zie verantwoordelijkheid)

 3. VERHUURDER negeert in een persoonlijk gesprek op 22 november 2019 (4 dagen voor de verhuizing) de suggestie voor verzekering. OPRICHTER schrijft het volgende daarover in een e-mail op 29 november 2019:AR

  Ik hoop dat u begrijpt dat het uitblijven van een reactie en uw schuwe houding in het persoonlijke gesprek t.a.v. de schade, en het min of meer negeren van de suggestie van verzekering, een bepaalde indruk wekte. Ik heb meer dan 10 dagen gewacht voordat ik e.a. in twijfel heb getrokken t.a.v. uw bedoelingen.
 4. Vastgesteld is dat het onmogelijk is dat VERHUURDER op 1 december 2019 in de veronderstelling kon zijn dat de schade waarover OPRICHTER had gesproken door OPRICHTER zelf veroorzaakt zou zijn tijdens de verhuizing van zijn inboedel op 26 november 2019.

Tijdelijke woonruimte
 1. VERHUURDER beweert in zijn e-mail van donderdag 2 januari 2020 dat hij de tijdelijke ruimte van 5m² achter het toilet niet als tijdelijke woonruimte heeft aangeboden omdat overnachten in de ruimte onverantwoord zou zijn.BL

  Nogal verrast, was ik dat jij mij vroeg om gebruik te mogen maken van de ruimte achter het toilet en de douche om je spullen op te bergen. Ik had daar geen bezwaar tegen. Je heb zelf de spullen uit je kamer gehaald en in die ruimte gezet. Nogal perplex, was ik dat jij aangaf ook wel in die ruimte te willen slapen. Ik heb dat niet in alle toonaarden afgeraden, maar elk weldenkend mens, kan niet anders dan tot de conclusie komen, dat dit onmogelijk is. Je had dus nooit moeten medewerken!
 2. Dat VERHUURDER liegt volgt uit het feit dat hij in zijn voorstel op zaterdag 23 november 2019 schrijft:AO

  Dan zou je theoretisch beneden - ik bedoel dus op de huidige granitovloer in die ruimte - je bed kunnen neerzetten. Je woont dan wel erg primitief, want de oppervlakte is ongeveer 5 m2, maar het zou te doen zijn, maar dat is aan jou.
 3. De e-mail van VERHUURDER op 23 november 2019 is een terugkoppeling op een persoonlijk gesprek op 22 november 2019 waarin VERHUURDER de tijdelijke ruimte zelf heeft voorgesteld. Het voorstel om te overnachten in de ruimte is daarom afkomstig van VERHUURDER. (zie communicatie)

 4. OPRICHTER bevestigt op zondag 24 november 2019 het aanbod en schrijft het volgende:AO

  Het is eventueel een optie. Ik zal dan weer van een kantoor gebruik gaan maken en enkel gebruik maken van de ruimte om te overnachten.
 5. Op donderdag 28 november 2019 communiceert OPRICHTER dat het overnachten in de ruimte ongezond is gebleken:AQ

  Het is mij helaas nog niet gelukt om een alternatieve slaapplek te vinden. Overnachten in de ruimte is niet gezond gebleken. Er is tocht en het stof van de verbouwing waait de ruimte in. U had afgesproken om de ruimte stofdicht te maken.

  Ter volledigheid:

  Initieel stelde ik voor om zelf een tijdelijke woonruimte te vinden. In enkele dagen tijd was dat echter niet gelukt. U stelde voor om tijdelijk de tussenruimte op de 1e verdieping te gebruiken. U stelde voor om de spullen op donderdag te verhuizen. Ivm. een misverstand klopte u op dinsdag [26 november] al op de deur. Op woensdag was de kamer leeg. Hieruit blijkt mijn medewerking.
 6. Op zaterdag 30 november 2019 communiceert OPRICHTER in een e-mail dat VERHUURDER druk op hem heeft uitgeoefend om al op 26 november 2019 te verhuizen:AS

  Ik had duidelijk gecommuniceerd nog geen andere woonruimte te hebben gevonden. U zette druk uit en wilde al op dinsdag om 9 uur de kamer leegmaken terwijl het bij u bekend was dat ik nog geen andere woonruimte had gevonden.
 7. VERHUURDER heeft op dinsdag 26 november 2019 aangedrongen op snelle verhuizing terwijl hij op dat moment wist dat OPRICHTER nog geen vervangende woonruimte had gevonden. In een SMS schrijft VERHUURDER het volgende:

  12:15: “Ojee, dan ben ik niet duidelijk geweest. Ik gaf volgens mij als optie donderdag, maar ik zei daarbij liever vandaag. Ik heb namelijk vandaag 2 timmerlieden. Die heb ik morgen en donderdag niet! Dus als het zou kunnen: zeer graag vandaag. [VERHUURDER]
 8. Op woensdag 27 november 2019 was de woonruimte leeg en start VERHUURDER een verbouwing in de woonruimte.

 9. Bewijs dat VERHUURDER daadwerkelijk op dinsdag 26 november 2019 heeft aangedrongen op snelle verhuizing is een SMS gesprek tussen OPRICHTER en VERHUURDER.

  SMS gesprek op 26 november 2019
  1. Nadat VERHUURDER op 26 november 2019 om 11:00 heeft aangeklopt verstuurt OPRICHTER een SMS.

   11:48: “Excuses, ik was in gesprek met iemand. Ik ga nu douchen. Is er iets benodigd?
  2. VERHUURDER reageert dat hij de inboedel wil verhuizen.

   11:52: “Nee, maar gisteren sprak ik met je af, dat ik om 11:00 uur op je deur zou kloppen om je spullen te verplaatsen naar de ruimte achter de douche. Maar je deed niet open. Geef even een berichtje als je klaar bent met douchen aub. [VERHUURDER]
  3. OPRICHTER reageert dat hij was uitgegaan van donderdag 28 november 2019.

   12:03: “Ik was uitgegaan van donderdag, heeft u vandaag toegang nodig?
  4. VERHUURDER reageert dat hij niet duidelijk is geweest en dringt aan op snelle verhuizing.

   12:15: “Ojee, dan ben ik niet duidelijk geweest. Ik gaf volgens mij als optie donderdag, maar ik zei daarbij liever vandaag. Ik heb namelijk vandaag 2 timmerlieden. Die heb ik morgen en donderdag niet! Dus als het zou kunnen: zeer graag vandaag. [VERHUURDER]
 10. Vastgesteld is dat VERHUURDER heeft aangedrongen op snelle verhuizing terwijl hij op dat moment wist dat OPRICHTER nog geen vervangende woonruimte had gevonden.

 11. Op 1 december 2019 reageert VERHUURDER op de melding van OPRICHTER op 28 november 2019 dat het overnachten in de tijdelijke ruimte ongezond is gebleken.AU (zie overnachtenongezond)

  Je geeft aan om in die ruimte te gaan slapen; daar ben ik van geschrokken; dat kan je hooguit een nachtje of 2 doen, want die ruimte leent zich daar niet voor. Toen ik merkte een paar dagen geleden, dat jij er wel eens een nachtje zou slapen, heb ik aangegeven dat als je dat wenst, bereid ben om in die hoge ruimte een vloertje aan te brengen, waar jij je spullen op zou kunnen leggen, zodat je de hele vloer daaronder als tijdelijke slaapruimte zou kunnen gebruiken. Maar ineens had je al veel spullen uit je kamer gehaald en in die ruimte geplaatst. Ja, dan hoef ik een dergelijk vloertje niet meer te maken.
 12. VERHUURDER heeft zelf voorgesteld om in de ruimte te overnachten. (zie voorstelafkomstigverhuurder)

  Omdat VERHUURDER op 26 november 2019 heeft aangedrongen op snelle verhuizing (zie smsgesprek) terwijl hij toen wist dat OPRICHTER nog geen vervangende woonruimte had gevonden, is het niet mogelijk dat VERHUURDER “geschrokken” zou kunnen zijn geweest. Ook is het vals om te beweren dat OPRICHTER “plotseling” zijn inboedel zou hebben verhuisd.

 13. VERHUURDER schrijft in zijn e-mail van 1 december 2019 dat hij heeft aangeboden om een vloertje aan te leggen. Dat heeft betrekking op de terugkoppeling van VERHUURDER op 23 november 2019 (7 dagen eerder) waarin VERHUURDER heeft voorgesteld om naar de tijdelijke ruimte te verhuizen. (zie communicatie)

 14. Het realiseren van een vloertje in de tijdelijke ruimte zou de ongeschiktheid van de ruimte niet hebben verholpen. Het probleem dat OPRICHTER had gecommuniceerd was dat de ruimte “ongezond” was gebleken, onder meer vanwege grote tocht.

 15. Het voorgaande betekent dat het onmogelijk is dat VERHUURDER op 2 januari 2020 het volgende kon beweren:BL

  Nogal perplex, was ik dat jij aangaf ook wel in die ruimte te willen slapen. Ik heb dat niet in alle toonaarden afgeraden, maar elk weldenkend mens, kan niet anders dan tot de conclusie komen, dat dit onmogelijk is. Je had dus nooit moeten medewerken!
 16. Vastgesteld is dat VERHUURDER zich bewust moet zijn geweest dat zijn voorstel om te overnachten in de tijdelijke ruimte onverantwoord was. Hij deed dat blijkbaar met opzet.
 17. Tijdelijke ruimte

  tijdelijke ruimte

  • Grote tocht
  • Geen afsluiting (onveilig)
  • Geen stroom
  • Her en der losse stroomkabels
  • Ramen afgeplakt met plastic
  • Geen verwarming
  • Cementresten aan muren
  • Stank (jarenlange vervuiling door o.a. muizen)
  • Lawaai van CV ketel
Afspraak stofdicht afsluiten
 1. VERHUURDER beweert op zaterdag 11 januari 2020 dat niet is afgesproken dat hij de tijdelijke ruimte stofdicht zou afsluiten.BN

  Ik zie geen kans op verbetering van de opslagruimte achter de douche. Het zeil is nu kapot, maar dat was niet zo. Over kreten als “tochtdicht” heb ik het nooit gehad; zoals gezegd, is dat onmogelijk.
 2. Dat de bewering een leugen is blijkt uit het feit dat OPRICHTER al op 24 november 2019 voordat hij uit de woonruimte is verhuisd het volgende schrijftAO:

  M.b.t. de tijdelijke ruimte. Het is voor mij van belang dat de lucht schoon is en dat de ruimte qua lucht / stof is afgesloten
 3. OPRICHTER heeft tijdens het persoonlijke gesprek op 22 november 2019 aangedrongen op het stofdicht maken van de ruimte en heeft het woord “stofdicht” nadrukkelijk gebruikt, mede gelet op het feit dat hij de woonruimte ontvluchtte vanwege levensbedreigende luchtvervuiling. (zie communicatie)

 4. Naast het stofdicht maken heeft VERHUURDER meerdere keren duidelijk afgesproken om de tijdelijke ruimte af te sluiten en hij zal zijn afspraak uiteindelijk niet nakomen. (zie inboedel)

Mondelinge afspraak

 1. VERHUURDER beweert dat op dinsdag 22 november 2019 mondeling zou zijn afgesproken dat OPRICHTER de woonruimte voor de duur van een grote verbouwing, voor meerdere maanden, zou verlaten en dat OPRICHTER als vergoeding geen huur zou betalen.

 2. Dat van de afspraak geen sprake is geweest volgt uit het feit dat OPRICHTER de huur voor de maand december reeds had voldaan en dat VERHUURDER pas op 29 november 2019AU reageert op een e-mail van 26 november 2019 waarin OPRICHTER vraagt om een voorstel te doen met betrekking tot de verhuiskosten en de huur.

 3. OPRICHTER schrijft het volgende in zijn e-mail op dinsdag 26 november 2019, de dag waarop hij zijn inboedel heeft verhuisd:AP

  Er is nog geen afspraak gemaakt m.b.t. de kosten en de huur. Graag verneem ik uw voorstel.
 4. VERHUURDER heeft op 26 november 2019 aangedrongen op snelle verhuizing. (zie smsgesprek) In een SMS schrijft VERHUURDER het volgende:

  12:15: “Ojee, dan ben ik niet duidelijk geweest. Ik gaf volgens mij als optie donderdag, maar ik zei daarbij liever vandaag. Ik heb namelijk vandaag 2 timmerlieden. Die heb ik morgen en donderdag niet! Dus als het zou kunnen: zeer graag vandaag. [VERHUURDER]
 5. In de avond van dinsdag 26 november 2019 is de woonruimte leeggemaakt.
 6. VERHUURDER start op woensdag 27 november 2019 een verbouwing in de woonruimte.
 7. VERHUURDER reageert op vrijdag 29 november 2019 op de e-mail van 26 november 2019 en geeft aan dat hij in de veronderstelling was dat OPRICHTER met stilzwijgen een mondelinge afspraak had gemaakt over de betaling van de huur.AS

  Qua betaling van de kamerhuur heb ik gezegd, dat je gezegd, dat je geen huur betaalt zolang je niet terug kan op je kamer. Daar gaf je geen antwoord op, waarmee ik verondersteld heb dat je daarmee akkoord ben.

  Het was geen afspraak. Het zou onzinnig zijn dat OPRICHTER in ruil voor grote kosten en problemen gerelateerd aan een abrupte verhuizing - ten behoeve van de verbouwplannen van VERHUURDER - slechts geen huur zou hoeven betalen.

  In het persoonlijke gesprek waarin de afspraak zou zijn gemaakt was het onderwerp de schade die was veroorzaakt. VERHUURDER negeerde de melding van schade en reageerde schuw (zie communicatie).

  OPRICHTER heeft op 26 november 2019 - de dag waarop hij is verhuisd - duidelijk gecommuniceerd dat er nog geen afspraak bestond (zie geenafspraak).

  Er is nog geen afspraak gemaakt m.b.t. de kosten en de huur. Graag verneem ik uw voorstel.
 8. OPRICHTER schrijft het volgende in zijn reactie op zaterdag 30 november 2019:AS

  De kamer was onleefbaar geworden en de luchtvervuiling afkomstig van de verbouwing veroorzaakt gezondheidsschade dat ik mij niet kan permitteren. Terugkeren naar de kamer in de huidige situatie is geen optie.

  U had zelf duidelijke afspraken moeten maken en oplossingen moeten realiseren, het gaat immers om uw verbouw-belangen. Ik had duidelijk gecommuniceerd nog geen andere woonruimte te hebben gevonden. U zette druk uit en wilde al op dinsdag om 9 uur de kamer leegmaken terwijl het bij u bekend was dat ik nog geen andere woonruimte had gevonden.

  Ik gaf aan bereid te zijn om tijdelijk in de tussenruimte te overnachten indien u het stofdicht zou afsluiten. Ik moest eenvoudigweg z.s.m. uit de kamer ivm. de luchtvervuiling. U had de ruimte niet schoongemaakt, de vloer en muren bevatte een dikke laag puinstof en cement. U heeft slechts een zeil half opgehangen met boven en onder een grote opening, en er bleek een grote tocht te zijn waarbij het stof van de verbouwing de ruimte werd ingeblazen. Ik moest dus verhuizen naar een hotel.
Communicatie geschiedenis
 1. Op vrijdag 22 november 2019 vond een persoonlijk gesprek plaats. VERHUURDER reageert op 23 november 2019 per e-mail met een terugkoppeling en spreekt daarin van “mooi maken” van de woonruimte.AN

  Het voordeel is dat we met volle kracht door kunnen gaan om jouw kamer mooi te maken, maar ik verwacht dat we minimaal 4 werkweken nodig hebben, maar dan komt wel de periode Kerst- Nieuwjaar = ongeveer 2 weken, daar nog bij.
 2. VERHUURDER heeft in het persoonlijke gesprek op 22 november 2019 niet gesproken over “mooi maken” van de woonruimte. In het gesprek was slechts sumier gesproken over het realiseren van een douche dat aansloot op een metalen pijp. OPRICHTER was uitgegaan van enkele weken aan benodigde tijd.

 3. In de middag van 22 november 2019 verzendt VERHUURDER een SMS aan OPRICHTER en communiceert dat hij “toch nog in zijn kamer moet zijn om nog iets te slopen”.

  15:13: “Hallo [OPRICHTER], ik moet vandaag of morgen toch nog in je kamer zijn om nog wat te slopen. Wil je mij even bellen of een bericht zenden, groet [VERHUURDER]
 4. Voor aanvang van het gesprek op 22 november 2019 is aantoonbaar geen sprake geweest van “mooi maken” van de woonruimte waarbij onder meer vloer, muren, plafond, keuken en verhoogd slaapgedeelte zouden worden gesloopt.

 5. Status van de woonruimte op 10 januari 2020 (45 dagen later)

  status kamer op 10 januari 2020

 6. De volgende communicatie geschiedenis toont aan dat bij OPRICHTER voor aanvang van het persoonlijke gesprek op 22 november 2019 slechts het idee kon hebben bestaan dat de werkzaamheden in zijn kamer – waarvoor hij toestemming en medewerking zou gaan verlenen – betrekking hadden op het aanleggen van een metalen pijp en verder ongespecificeerd “slopen” van een en ander.

  1. Op dinsdag 19 november 2019 verzoekt VERHUURDER toegang tot de woonruimte voor het verrichten van werkzaamheden.AJ

  2. Op dinsdag 19 november 2019 reageert OPRICHTER per e-mail en geeft aan dat de werkzaamheden van VERHUURDER op 18 november 2019 een levensbedreigend niveau luchtvervuiling hebben veroorzaakt.AJ

   De werkzaamheden gisteren resulteerde in PM2.5 +500 µg/m³ fijnstof in mijn kamer terwijl er vanaf buiten verse lucht werd aangezogen met een filter. Het zou een risico kunnen zijn voor sommigen als zij bijvoorbeeld met gevoelige apperatuur werken voor hun studie/werk (bijvoorbeeld een microscoop of meetapperatuur).
  3. OPRICHTER start in de ochtend van vrijdag 22 november 2019 een grote schoonmaak van zijn kamer en inboedel. Hij fotografeert daarbij de stofschade die is veroorzaakt aan zijn inboedel.AK
  4. In de middag van 22 november 2019 verzendt VERHUURDER een SMS aan OPRICHTER en communiceert dat hij “toch nog in zijn kamer moet zijn om nog iets te slopen”.

   15:13: “Hallo [OPRICHTER], ik moet vandaag of morgen toch nog in je kamer zijn om nog wat te slopen. Wil je mij even bellen of een bericht zenden, groet [VERHUURDER]

   Er volgt direct een tweede bericht:

   15:15: “Hallo [OPRICHTER], zou ik je morgen even kunnen spreken? De stukadoor komt morgen, vandaar dat ik er ook even kom. Ik hoor graag groet, [VERHUURDER]
  5. OPRICHTER reageert in een SMS en geeft aan dat de stofschade aanzienlijk is.

   15:20: “Ik was vandaag bezig met schoonmaken, de stofschade is helaas aanzienlijk. Vandaag en morgen is toegang mogelijk, de kamer zou over 15 min beschikbaar kunnen zijn.
Inhoud persoonlijk gesprek
 1. Het gesprek op 22 november 2019 duurde slechts 10 minuten en de inhoud van dat gesprek was het voorstel van VERHUURDER om te verhuizen naar een tijdelijke ruimte van 5m² achter een toilet.AL

 2. OPRICHTER vroeg in het gesprek onder meer om verzekering in te schakelen vanwege de ernstige stofschade die was ontstaan aan zijn inboedel. Als voorbeeld gaf hij aan dat voor zijn bedrijf van vitaal belang zijnde elektrische apparatuur zou kunnen doorbranden.

 3. VERHUURDER reageerde schuchter en probeerde de melding van schade te negeren en sloot het gesprek daardoor snel af.
 4. OPRICHTER had de schade eerder op die dag om 15:20 in een SMS genoemd waaruit blijkt dat in het gesprek het onderwerp inderdaad de schade moet zijn geweest. (zie smsschade)

 5. OPRICHTER moest de woonruimte met spoed verlaten vanwege een levensbedreigend niveau luchtvervuiling dat VERHUURDER had veroorzaakt in zijn kamer.

 6. De werkzaamheden werden niet inhoudelijk besproken in het gesprek.

 7. VERHUURDER communiceert in zijn terugkoppeling op 23 november 2019 dat hij vier weken met maximale uitloop van twee weken tijd nodig heeft in verband met de feestdagen. (zie tijdschatting) Daaruit kon OPRICHTER niet afleiden dat de werkzaamheden “meerdere maanden” of zelfs zes maanden zouden kunnen duren of dat er sprake was van een “grote verbouwing” van de woonruimte waarbij onder meer de vloer, muren, plafond, keuken en verhoogd slaapgedeelte zouden worden gesloopt.

 8. Op 11 januari 2020 – bijna twee maanden later – gebruikt VERHUURDER de mondelinge afspraak om de verantwoordelijkheid voor vervangende woonruimte af te wijzen. (zie woonruimte) Op basis van zijn eigen communicatie op 23 november 2019 is het aantoonbaar dat hetgeen dat volgens VERHUURDER mondeling zou zijn overeengekomen, in ieder geval geen betrekking kan hebben gehad op “meerdere maanden”.

 9. In het persoonlijke gesprek op 22 november 2019 kan geen sprake zijn geweest van een “grote verbouwing”. Het korte gesprek vond bijvoorbeeld plaats in de tijdelijke ruimte. Indien VERHUURDER een grote verbouwing wilde bespreken dan zou het gesprek in de woonruimte hebben plaatsgevonden. Daarbij doet VERHUURDER de schatting van de benodigde tijd voor het eerst in zijn e-mail van 23 november 2019, wat ook niet mogelijk zou zijn indien in het persoonlijke gesprek een “grote verbouwing” zou zijn besproken.

 10. Bewijs dat in het persoonlijke gesprek op 22 november 2019 inderdaad geen grote verbouwing is besproken kan worden afgeleid uit een SMS gesprek op 26 november 2019 (zie smsgesprek) waarin VERHUURDER aandringt op snelle verhuizing. Er is in dat gesprek sprake van "een dag toegang" en "liever vandaag dan morgen voor 'enkele werkzaamheden'". Indien er sprake zou zijn van de start van een grote verbouwing dan zou de inhoud van het gesprek anders zijn geweest.

 11. Vastgesteld is dat er geen mondelinge afspraak heeft bestaan over de start van een grote verbouwing in de woonruimte, of dat OPRICHTER zou hebben afgesproken dat hij voor “enkele maanden” zijn woonruimte niet zou gebruiken en zelf vervangende woonruimte zou regelen.

Houding van OPRICHTER
 1. OPRICHTER heeft in het gesprek op 22 november 2019 een positie aangenomen waarin hij VERHUURDER een kans wilde bieden om op een correcte wijze te reageren ten aanzien van de schade die VERHUURDER had veroorzaakt. Hij vroeg bijvoorbeeld “Heeft u dit al vaker meegemaakt en weet u hoe een en ander correct verloopt?”. Ook stelde hij aan VERHUURDER voor om verzekering in te schakelen.

 2. OPRICHTER dacht dat VERHUURDER een net persoon was die correct zou handelen. De reden is dat het pand is gevestigd in de binnenstad, tegenover het conservatorium van Utrecht, en omdat er veel nette jonge mensen wonen.
 3. VERHUURDER reageerde niet inhoudelijk op de melding van schade. VERHUURDER reageerde met een soort mompelen en schuchter wegkijken en probeerde telkens van onderwerp te veranderen. OPRICHTER wilde zijn vertrouwen in zijn verhuurder behouden en heeft daardoor een afwachtende houding behouden en is zijn vraag om te reageren op de melding van schade per e-mail blijven herhalen. OPRICHTER deed dat met de gedachte dat digitale communicatie het voor VERHUURDER onmogelijk zou maken om niet te reageren, zodat een en ander alsnog correct zou verlopen.

 4. OPRICHTER was oprecht voornemens om VERHUURDER medewerking te verlenen voor zijn verbouwing (in het huis) en ging uit van een ongeluk.

Grote verbouwing in verdachte omstandigheid
 1. Het is verdacht dat VERHUURDER in de woning van OPRICHTER - zonder afspraak - een grote verbouwing was gestart die zes maanden zou hebben geduurd, terwijl het bij hem sinds 26 november 2019 bekend was dat er bij OPRICHTER een probleem was ontstaan t.a.v. zijn woon-situatie.

  VERHUURDER startte op 27 november 2019 een verbouwing in de woonruimte van OPRICHTER.

  Op vrijdag 29 november 2019 stelt OPRICHTER in een e-mail de volgende vraag:AR

  - bent u voornemens om mij zonder vervangende woonruimte achter te laten? Wat is de reden dat u daaromtrent niet meer heeft gecommuniceerd en niet eens heeft gevraagd of ik een woonruimte had gevonden?

  VERHUURDER stelde op 29 november 2019 voor om terug te gaan naar de woonruimte, waarna OPRICHTER aangaf dat dat niet mogelijk was vanwege de levensbedreigende situatie door de luchtvervuiling.

  Op dinsdag 3 december 2019 schrijft OPRICHTER het volgende in een e-mail aan VERHUURDER:

  In feite is mijn complete inboedel vernield en u laat mij onbekommerd achter in een onverwarmde, tochtige en niet goed afgesloten (onveilige) ruimte van 1,5m bij 2m

  Zelfs na twee maanden weigert VERHUURDER om vervangende woonruimte aan te bieden, dat terwijl de Gemeente Utrecht en een Politie-baas staan toe te kijken. (zie woonruimte)

  In plaats van ervoor te kiezen om de woonruimte met spoed bewoonbaar te maken, kiest VERHUURDER ervoor om een zes maanden tijd kostende verbouwing te starten waarbij de keuken, een verhoogd slaapgedeelte, vloer, muren en het plafond werden gesloopt.

 2. In zijn afwijzing voor het aanbieden van vervangende woonruimte - na twee maanden - communiceert VERHUURDER zelfs dat hij een insect had ontdekt in het hout en dat de woonruimte langere tijd onbewoonbaar zou kunnen blijven vanwege het gevaar voor de gezondheid door insectenbestrijding. (zie afwijzen) Vanuit dat perspectief zou het niet eens duidelijk zijn wanneer de woonruimte weer beschikbaar zou kunnen zijn en zou het langer dan zes maanden kunnen hebben geduurd.

  Het is verdacht dat VERHUURDER gezien de omstandigheden een grote verbouwing was gestart, en het was absurd dat hij zelfs na twee maanden de verantwoordelijkheid voor het aanbieden van vervangende woonruimte afwijst, met name omdat hij dat deed nadat een Politie-baas zich in het conflict had gemengd en terwijl de Gemeente Utrecht stond toe te kijken.

Grove nalatigheid

 1. Sinds 28 november 2019 heeft OPRICHTER VERHUURDER gewaarschuwd voor het bestaan van levensbedreigende situaties in het huis.AQAY

 2. OPRICHTER waarschuwt onder meer voor de volgende feiten:

  1. Direct naast de opgaande trap van 14 bewoners bevindt zich een 3 meter diep gat naar de kelder waar een rennend kind gemakkelijk in zou kunnen vallen.

   kelder gat

  2. Bij de keuken op de benedenverdieping mist een deur naar een grote actieve bouwput waarin onder meer keldergrond wordt afgevoerd. Het fijnstof heeft de keuken, en het voedsel, ernstig vervuild.

   keuken

  3. In de keuken, op slechts 2 meter afstand van de opening naar de bouwput, bevindt zich een 3 meter diep gat waar een dronken bewoner of een van zijn gasten in zou kunnen vallen en zijn of haar nek zou kunnen breken.
  4. Bij de trap hing een stroomkabel in een lus dat struikelgevaar veroorzaakte. VERHUURDER heeft de kabel zelf zo aangelegd na een SMS aan OPRICHTER. De kabel leidt naar de tijdelijke ruimte van OPRICHTER. De kabel heeft zo drie weken lang gehangen ondanks herhaalde waarschuwingen.

   OPRICHTER had VERHUURDER gewaarschuwd voordat de kabel zo werd neergehangen. Daaruit is opzet af te leiden.

   kabel trap

   *OPRICHTER verbleef in een hotel en kwam sporadisch langs. Hij waarschuwde VERHUURDER via e-mail. Na drie weken heeft OPRICHTER de kabel zelf verlegd.

   Op donderdag 28 november 2019 waarschuwt OPRICHTER in een e-mail met als onderwerp “Stofschade” dat de losliggende stroomkabels een levensbedreigend risico veroorzaken omdat de kabels op de eerste verdieping los voor de trap naar beneden liggen.AQ

   Als voorbeeld liggen de stroomkabels van de verbouwing op de vloer in de gang wat levensgevaarlijk kan zijn voor de bewoners. Ik had de kabel naar de ruimte zelf via de randen met tape afgeplakt, maar later werd deze naar het nietwerkende stopcontact in de gang verplaatst en lag los op de grond, tot in de avond, na uw inspectie/vertrek. Stel dat een bewoner dronken thuiskomt en struikelt en zijn/haar nek breekt? Het is uw verantwoordelijkheid. Het moet voorkomen worden.

   Op vrijdag 29 november 2019 verstuurt VERHUURDER de volgende SMS nadat hij de kabel in een valstrik heeft aangelegd:

   16:32 “De lamp op de trap deed het niet vanmorgen. Ik heb de lamp weer op dat snoer aangesloten, maar mogelijk dat ik daarmee de aansluiting die jij bedoelt, heb afgesloten. Dan moet er een tweeweg stekker tussen. Ik hoorde wel een piepje uit de ruimte, waar jij je spullen hebt opgeslagen. Ik ben er niet op dit moment, maar wel ongeveer om 17:00 uur.
  5. De luchtvervuiling kan ernstige gezondheidsschade veroorzaken bij bewoners. Meerdere huurders hebben te maken gekregen met een stoflaag op hun inboedel. (zie overlast)
  6. De vloeren en muren in het huis zijn al een half jaar vervuild met giftige stoffen.
  7. Op de vloer op de 1e verdieping liggen stroomkabels los op de vloer, direct voor de trap. Bij struikelen zou iemand zijn of haar nek kunnen breken.
 3. VERHUURDER zal de waarschuwingen negeren en zal de problemen niet verhelpen.

 4. Op 1 december 2019 communiceert OPRICHTER zijn zorgen over de veiligheid voor de bewoners en hun gasten, in het bijzonder rennende kinderen.

  Ik heb mij eigenlijk verbaast over de weinige zorg voor de veiligheid. De stroomkabels lagen dagen los op de vloer op de 1e verdieping. Mijn nieuwe buurjongen komt regelmatig dronken thuis met een groep vrienden. Hij lijkt een jonge student te zijn. Als een van hen struikelt over een losse kabel en van de trap valt dan zou een ernstig ongeluk kunnen gebeuren.

  Het is uw verantwoordelijkheid. U heeft de kabels op avonden na inspectie zo gelaten, of zelfs zelf zo neergelegd. Op de 1e verdieping was er zelfs geen tape gebruikt.

  De bewoners hebben regelmatig rennende kinderen op bezoek, het zijn jonge bewoners. Het risico op het in de gaten vallen is groot. Als dat gebeurt dan kan een kind zijn of haar nek breken. De situatie duurt al een half jaar wat het risico nog veel groter maakt.

  Nu ik te maken heb gehad met het stof-ongeluk en is gebleken hoe weinig zorg u heeft gehad voor mijn welbevinden, is zichtbaar geworden hoe onzinnig de situatie eigenlijk is. Als je om anderen geeft, dan kun je zoiets niet laten gebeuren.

  Jonge studenten hebben wel andere dingen te doen. Zij zullen niet zo snel klagen. In feite wordt hun vertrouwen in u als beheerder geschaad. Er is sprake van een levensgevaarlijke situatie.
 5. In een reactie op 1 december 2019 bagatelliseert VERHUURDER het risico voor kinderen.AV

  Ik twijfel niet aan je bevindingen m.b.t. kleine kinderen, maar ik kan me niet voorstellen, dat er erg vaak kinderen zijn. Daarvoor kom ik te vaak in het pand, zelfs ook ’s avonds, op zaterdagen en in de weekenden. Zelf heb ik nog nooit kleine kinderen gezien!
 6. Na de waarschuwing voor kinderen ontstonden bij de trap 6 meter diepe gleuven die groot genoeg waren dat een kind er doorheen kon vallen.

6 meter diepe gleuven
 1. Bij de trap ontstonden 6 meter diepe gleuven waar een kind of huisdier gemakkelijk doorheen kon vallen. De gleuven bevonden zich direct naast de leuning zodat er een groot risico bestond dat iemand in het gat zou stappen wat een fataal ongeluk kon veroorzaken. De gleuven lagen weken lang open.

 2. Het huis heeft 14 jonge bewoners die regelmatig familie op bezoek hebben, waaronder kinderen en ouderen.

 3. Op zaterdag 14 december 2019 waarschuwt OPRICHTER VERHUURDER en zijn huisgenoten dat de 6 meter diepe gleuven bij de trap, die dan al anderhalve week open liggen, een levensbedreigend risico veroorzaken.AQ

  gat trap

 4. Op vrijdag 13 december 2019 waren de gleuven provisorisch met gespijkerde planken afgedekt zonder ondersteuning aan de muurzijde. OPRICHTER stapte twee keer met beperkt gewicht op een plank en de plank viel toen 6 meter de diepte in en liet uitstekende spijkers achter.

  gat trap gespijkerde planken

 5. Op zaterdag 14 december 2019 schrijft OPRICHTER het volgende in een e-mail aan VERHUURDER met zijn huisgenoten als CC.AQ

  Ik heb u enkele malen gewezen op levensgevaarlijke situaties voor de +20 bewoners en hun gasten (waaronder kleine kinderen). Het zijn jonge mensen die hun vertrouwen in u hebben gesteld.

  Bij de trap was lange tijd sprake van grote gleuven met daar direct onder een gat naar de kelder (6 meter diep).

  Gisteren zag ik dat er provosorisch planken waren gespijkerd. Ik ging er op staan en ik merkte dat het dreigde in te zakken. Ik stapte er 2x op en de plank viel 6 meter de diepte in.

  De gleuven zijn groot genoeg dat een klein kind er in kan vallen. De spijkers kunnen in het been een slagaderlijke bloeding veroorzaken.

  De kans op in de gleuf stappen is daarbij groot omdat mensen tegen de rand bij de trapleuning lopen. De eerste stap vanaf boven zou direct in het gat zijn.

  Ik begrijp het niet. Als iemand iets overkomt dan is dat door toedoen van uw onzorgvuldigheid. En u bent er meerdere keren voor gewaarschuwd.
 6. VERHUURDER reageert boos en dreigt dat “indien [OPRICHTER] zo doorgaat dan ontstaat er een tweespalt tussen ons”.BG

 7. Een huisgenote reageert vervolgens per e-mail en geeft aan dat OPRICHTER gelijk heeft over de levensbedreigende situatie.BH De huisgenote vertelt dat een vriendin tijdens een verjaardag in het 6 meter diepe gat was gestapt.

  [OPRICHTER] heeft gelijk over de gevaarlijke situatie. Soms liggen er zelfs geen planken over.

  Net zoals afgelopen dinsdag. Ik had veel bezoek ivm mijn verjaardag. Een vriendin van mij is met een voet in het gat gestapt! Ze kon haar nog maar net opvangen aan de railing. Ze had haar lenzen niet in en kon het niet goed zien.
  Gelukkig heeft ze er geen pijn aan overgehouden maar wel erg geschrokken en boos.
 8. VERHUURDER reageert met een verontschuldiging en geeft aan dat hij het werk van zijn tijdelijke Poolse bouwvakkers voortaan zal controleren, waaruit blijkt dat hij dat voorheen niet heeft gedaan.BH

 9. VERHUURDER zal de 6 meter diepe gleuven pas op maandag dichtmaken met nieuwe planken zodat een geheel weekeinde in een huis met 14 jonge bewoners en hun gasten, een levensbedreigend risico heeft bestaan.

 10. OPRICHTER waarschuwt per e-mail dat VERHUURDER schuldig is aan grove nalatigheid en dat hij bij een ongeluk dood door schuld kan worden verweten.

  Er lijkt bewijs te zijn van grove nalatigheid en gebrek aan zorg voor de veiligheid en gezondheid van de bewoners. Is het trap-gedeelte uberhaubt wel veilig? Als het instort, dan valt het geheel 6 meter de diepte in.

  Uit uw communicatie is gebleken dat u werkt met goedkope Poolse werknemers en dat u al vele maanden geen controle heeft vericht, zelfs niet voor het weekeinde (3-4 dagen zonder toezicht). Dat is eigenlijk onzinnig. Het gaat om levensgevaarlijke situaties en risico's.
 11. VERHUURDER zal de waarschuwing blijven negeren.

 12. OPRICHTER doet op 27 december 2019 aangifte bij de politieBJ en bij de Gemeente Utrecht vanwege het bestaan van een levensbedreigende situatie in het huis dat op 21 januari 2020 werd opgevolgd met een grote schouw van het huis.

Overlast bij huisgenoten

 1. VERHUURDER tast het woongenot van de huisgenoten van OPRICHTER aan.

 2. Een huisgenote heeft te maken met meer ernstige overlast door VERHUURDER en is al langere tijd verwikkeld in een strijd om een einde te maken aan de overlast. Zij start op maandag 3 februari 2020 eveneens een procedure bij de Huurcommissie en heeft op dat moment reeds contact met het Huurteam Utrecht. De huisgenote spreekt onder meer van “terroriseren” van huurders waaruit de door haar zo ervaren ernst van de situatie is af te leiden. Ze geeft aan dat VERHUURDER plannen heeft om van het pand een hotel te maken.

  [VERHUURDER] wil onze kamers verbouwen. Wat hij precies voor ogen heeft weet ik niet, naar het schijnt een hotel. In plaats van dat [VERHUURDER] ons verhuiskosten betaalt - zoals dat in de wet staat - kiest hij ervoor om de boel te terroriseren tot we zelf weggaan. Ik denk dat [VERHUURDER] vooral aan het bluffen en intimideren is. Hij verwacht overduidelijk niet dat hij voor de rechter gedaagd kan worden.

  Na tussenkomst van een advocaat biedt VERHUURDER de kamer van de huisgenote aan ten behoeve van vervangende woonruimte (zie kamer B). Dat is opmerkelijk.

 3. Een huisgenoot schrijft in een e-mail aan OPRICHTER op 15 januari 2020 dat VERHUURDER zonder zijn toestemming zijn kamer heeft betreden en dat hij daarmee zijn privacy heeft geschonden.BS

 4. Een huisgenoot die bestuursrecht studeert (kamer X) laat aan OPRICHTER weten dat hij het verdacht vond dat VERHUURDER de kamer naast hem (kamer Y) na een bezichtigingsronde heeft verhuurd, twee weken nadat OPRICHTER uit de woonruimte was verdreven. Volgens hem had OPRICHTER recht gehad op kamer Y. De huisgenoot heeft een natte handdoek voor zijn deur gelegd om verdere stofvervuiling te verminderen en hij geeft aan juridische stappen te overwegen, maar er op dat moment liever geen tijd aan verliest.

 5. Een koppel laat aan OPRICHTER weten dat ook hun inboedel bedolven is onder een laag giftige stoffen. Vanwege de overlast die VERHUURDER met zijn verbouwing al jaren veroorzaakt voelen ze zich gedwongen om te moeten verhuizen.

  Heel vreemd dat er zo veel stof in je kamer is gekomen, wij hadden ook erg veel stof binnen, ook op de planten maar dit is nog wel een stuk heftiger dan bij ons. Dit is dus gebeurd toen [VERHUURDER] nog niet op jou kamer aan het klussen was?

  Goed dat je ons op de hoogte brengt over eventuele giftige stoffen want daar had ik zelf helemaal niet bij stil gestaan. Ik merk ook dat ... de laatste dagen ziek is, hij braakt meer, voelt zich zwak, is gestrest en boos.

  Het koppel bezocht een dierenarts en deed bij VERHUURDER beklach. Nadien ontstonden bij de trap weken lang 6 meter diepe gleuven (zie gleuven) die voor hun kat extra gevaarlijk waren. Omdat VERHUURDER reeds eerder opvallend een stroomkabel had aangelegd in een valstrik (zie nalatigheidlus), was dat opmerkelijk, met name omdat de gleuven weken lang open lagen.

  Nadat het koppel bij VERHUURDER klaagde over de levensgevaarlijke situatie door de 6 meter diepe gleuven werd het kattenluik met planken dichtgemaakt zodat het koppel werd gedwongen om te verhuizen.

Samenvatting

VERHUURDER heeft met opzet een levensbedreigend niveau luchtvervuiling veroorzaakt in de woonruimte van OPRICHTER en heeft daarmee de inboedel vernield en lichamelijk letsel veroorzaakt.

Nadat OPRICHTER uit zijn woning was gevlucht startte VERHUURDER zonder afspraak een grote verbouwing in de woonruimte die minstens zes maanden zou hebben geduurd. Zelfs na twee maanden weigert VERHUURDER om vervangende woonruimte aan te bieden, dat terwijl de Gemeente Utrecht en de bestuurder van Handhaving Utrecht staan toe te kijken.

VERHUURDER heeft zich absurd respectloos gedragen en er was sprake van geweld met een absurd motief (zie geweld).

Het gaat om een absurde en gewelddadige huis-uitzetting.

De schade die bij OPRICHTER is veroorzaakt omvat onder meer:

 • lichamelijk letsel
 • vernieling van inboedel (€ 30,000 euro schade)
 • vernieling van woonsituatie (grote kosten door abrupte verhuizing, hotel etc)
 • vernieling van privacy
 • vernieling van psychisch welzijn

Conclusie

Inmiddels is de conclusie van het onderzoek het volgende:

Hoewel officieel het motief voor de aanval op de woning van OPRICHTER een feitelijk mysterie is gebleven, lijkt het erop dat de aanval werd uitgevoerd door pedofielen in samenwerking met de Rabobank die wraak zocht voor een reportage over een Nederlands oliebedrijf dat opdracht gaf een giftanker te lozen in de oceaan.

Wat in wezen is gebeurd, is dat pedofielen (de geheime dienst AIVD namens hen) het huis en de inboedel van OPRICHTER hebben vernield en geprobeerd hebben om hem te onteren met absurd ernstige corruptie van Justitie en vervolgens wegliepen alsof er niets was gebeurd. Rabobank heeft zijn motieven gehad om deel te nemen, wat een wraakmotief zou kunnen zijn voor een rapportage over een giftanker dump, of eugenetica op de natuur (nazi-ideologie).

Het onderzoek is voortgezet op de volgende website:

PsyReporter.com

https://psyreporter.com

Producties

Citaat van blog in Kamervragen
maandag 22 juni 2009productie-AA.pdf
Huurcontract
maandag 29 augustus 2016productie-AB.pdf
E-mail van VERHUURDER waarin hij klaagt over brandweer inspecteur
dinsdag 27 september 2016productie-AC.pdf
Verzoek om toestemming voor het vervangen van het kamer-slot ten behoeve van de veiligheid
zondag 16 oktober 2016productie-AD.pdf
E-mail van VERHUURDER waarin hij klaagt over het gedrag van ambtenaren van de Gemeente Utrecht
donderdag 17 augustus 2017productie-AE.pdf
E-mail van OPRICHTER waarin hij huisgenoten aanmoedigt om VERHUURDER te steunen voor een rechtszaak
woensdag 20 september 2017productie-AF.pdf
Reactie van VERHUURDER op aanmoediging rechtszaak tegen Gemeente Utrecht
woensdag 20 september 2017productie-AG.pdf
E-mail met betrekking tot oplossen van vuilnisprobleem door OPRICHTER
maandag 4 juni 2018productie-AH.pdf
E-mail van VERHUURDER waarin hij zich verontschuldigd voor valse verdenking
zondag 25 november 2018productie-AI.pdf
E-mail van OPRICHTER waarin hij toestemming verleent voor werkzaamheden in zijn kamer
dinsdag 19 november 2019productie-AJ.pdf
Foto’s van schade aan inboedel genomen
vrijdag 22 november 2019productie-AK.pdf
Foto’s van onveilige situatie voor inboedel
vrijdag 22 november 2019productie-AL.pdf
Betaalbewijs abonnement kamerzoeksite www.rooming.nl
zaterdag 23 november 2019productie-AM.pdf
E-mail van VERHUURDER als terugkoppeling op een persoonlijk gesprek
zaterdag 23 november 2019productie-AN.pdf
E-mail van OPRICHTER waarin hij een opslagruimte als vervangende woonruimte accepteert
zondag 24 november 2019productie-AO.pdf
E-mail van OPRICHTER waarin hij de tijdelijke ruimte accepteert
dinsdag 26 november 2019productie-AP.pdf
E-mail van OPRICHTER waarin hij spreekt van een stofongeluk
donderdag 28 november 2019productie-AQ.pdf
E-mail van OPRICHTER waarin hij aandringt op een reactie
vrijdag 29 november 2019productie-AR.pdf
Reactie van OPRICHTER op de e-mail van VERHUURDER naar aanleiding van afspraak betaling huur
zaterdag 30 november 2019productie-AS.pdf
E-mail van OPRICHTER waarin hij argwaan kenbaar maakt ten aanzien van de bedoelingen van VERHUURDER.
zaterdag 30 november 2019productie-AT.pdf
E-mail van VERHUURDER waarin hij valselijk veronderstelt dat de schade door OPRICHTER zelf is veroorzaakt
zondag 1 december 2019productie-AU.pdf
E-mail van VERHUURDER waarin hij bagatellisering verdedigt
zondag 1 december 2019productie-AV.pdf
E-mail van OPRICHTER op bagatellisering van gezondheidsschade
zondag 1 december 2019productie-AW.pdf
E-mail van VERHUURDER waarin hij gezondheidsschade bagatelliseert.
zondag 1 december 2019productie-AX.pdf
Waarschuwing van OPRICHTER voor levensbedreigende situaties in het huis
zondag 1 december 2019productie-AY.pdf
E-mail van OPRICHTER in reactie op een advertentie voor een tijdelijke kamer
vrijdag 6 december 2019productie-AZ.pdf
Melding van gewelds-incident aan politie-medewerker via e-mail
zondag 8 december 2019productie-BA.pdf
Aansprakelijkstelling
maandag 9 december 2019productie-BB.pdf
Schade overzicht
maandag 9 december 2019productie-BC.pdf
Corruptie door een medewerker van het Juridisch Loket op 10 december 2019
dinsdag 10 december 2019productie-BD.pdf
Waarschuwing van OPRICHTER voor levensbedreigende situatie trap
zaterdag 14 december 2019productie-BE.pdf
E-mail van VERHUURDER waarin hij belooft de tijdelijke ruimte af te sluiten, inclusief een e-mail van 11 december 2019 waarin hij hetzelfde heeft beloofd
zaterdag 14 december 2019productie-BF.pdf
Boze reactie van VERHUURDER na waarschuwing voor levensbedreigende situatie trap
zaterdag 14 december 2019productie-BG.pdf
Verontschuldiging van VERHUURDER aan huisgenote van OPRICHTER
zaterdag 14 december 2019productie-BH.pdf
E-mail van VERHUURDER waarin hij reageert n.a.v. beschuldigingd grove nalatigheid
maandag 16 december 2019productie-BI.pdf
Melding bij Politie vanwege levensgevaarlijke situaties in het huis
vrijdag 27 december 2019productie-BJ.pdf
E-mail van OPRICHTER waarin hij melding bij politie aankondigt
maandag 30 december 2019productie-BK.pdf
E-mail van VERHUURDER waarin hij aansprakelijkheid ontkent
donderdag 2 januari 2020productie-BL.pdf
E-mail van OPRICHTER waarin hij verzoek herhaalt om vervangende woonruimte te regelen
vrijdag 10 januari 2020productie-BM.pdf
Afwijzing van het verzoek om vervangende woonruimte aan te bieden
zaterdag 11 januari 2020productie-BN.pdf
E-mail van OPRICHTER waarin hij reageert op de bekentenis van VERHUURDER over zijn motief voor smaad
maandag 13 januari 2020productie-BO.pdf
E-mail van OPRICHTER waarin hij de terugingebruikname van zijn kamer aankondigt
dinsdag 14 januari 2020productie-BP.pdf
E-mail van huisgenote met betrekking tot juridische stappen vanwege overlast door VERHUURDER
dinsdag 14 januari 2020productie-BQ.pdf
Foto’s van inboedel her en verspreid in een actieve bouwput
woensdag 15 januari 2020productie-BR.pdf
E-mail van huisgenoot waarin hij aangeeft dat VERHUURDER zijn privacy heeft geschonden
woensdag 15 januari 2020productie-BS.pdf
E-mail van VERHUURDER met onderwerp “je inbreken in kamer ...” waarin hij een juridische procedure aankondigt
woensdag 15 januari 2020productie-BT.pdf
E-mail van VERHUURDER waarin hij dreigt met uitzetting d.m.v. “ambtenaren geweld”
woensdag 15 januari 2020productie-BU.pdf
E-mail van OPRICHTER waarin hij reageert op het bericht van de hoofdinspecteur van Handhaving Utrecht
zaterdag 18 januari 2020productie-BV.pdf
Ingebrekestelling
zaterdag 18 januari 2020productie-BW.pdf
Aanbod van VERHUURDER voor vervangende woonruimte (kamer A)
woensdag 22 januari 2020productie-BX.pdf
Bevestiging procedure bij Huurcommissie vanwege een gedraging van de VERHUURDER (art. 4.5 UHW)
donderdag 23 januari 2020productie-BY.pdf
Aanbod van VERHUURDER voor vervangende woonruimte (kamer B)
vrijdag 24 januari 2020productie-BZ.pdf
Reactie op e-mail van advocaat aangaande de afwijzing van het aanbod voor vervangende woonruimte
zaterdag 25 januari 2020productie-CA.pdf
E-mail van VERHUURDER waarin hij toenadering zoekt
zaterdag 1 februari 2020productie-CB.pdf
E-mail van VERHUURDER waarmee hij voor de tweede keer smaad pleegt
zondag 9 februari 2020productie-CC.pdf
E-mail van OPRICHTER waarin hij zijn huisgenoten om advies t.a.v. bedreiging/geweld vanuit VERHUURDER
woensdag 8 april 2020productie-CD.pdf
Verslaglegging door huisarts
vrijdag 10 april 2020productie-CE.pdf
Aangifte bij de politie van gewelddadige huisvredebreuk
zondag 19 april 2020productie-CF.pdf

Corruptie bij het Juridisch Loket

Juridisch Loket Utrecht

Naar aanleiding van de problemen met VERHUURDER heeft OPRICHTER contact opgenomen met het Juridisch Loket dat is gevestigd in Utrecht. In de bijlage van de reactie werd een email van iemand met psychische problemen verzonden die in een email een bedreigend paranoïde verhaal vertelde. De email werd ondertekend met "Mevr. Arts".

Na het indienen van een klacht bij de afdeling communicatie van het Juridisch Loket werd het "incident serieus genomen"

Op 10 december 2019 heeft u informatie ontvangen die niet voor uw bestemd is. U heeft dit bij ons gemeld via twee verschillende kanalen. Het gaat hier om zowel een melding aan onze afdeling communicatie als aan ons mailformulier. Dank u wel.

Wij nemen uw melding serieus en handelen dit incident verder intern af.

Ik wil u vragen of u de inhoud van deze mail vertrouwelijk wil behandelen en de mail kunt verwijderen. Kunt u het verwijderen van de mail aan mij bevestigen? Onze excuses voor het veroorzaakte ongemak.

Natuurlijk kan het een incident zijn, maar het is niet logisch dat een dergelijk ongeluk kan gebeuren aangezien het Juridisch Loket werkt met gevoelige informatie van mensen.

De originele reactie van OPRICHTER:

U verzendt in uw bericht een email van iemand anders. Dat lijkt mij niet zomaar te mogen kunnen gebeuren, omdat jullie te maken hebben met gevoelige informatie van mensen.

Ik kan natuurlijk denken aan corruptie of trieste motieven bij u als individu om dat te doen, en in dat geval zal het geen intelligente daad zijn. Dat er mensen zijn met psychische problemen betekent niet dat je malafide artsen een vrijbrief moet geven om in hun hersenen te rommelen. Voor u als medewerker van het Juridisch Loket is het van belang om uw plaats te kennen en kwaliteit te leveren, ook als mensen zich niet correct gedragen of ideeën hebben die niet juist zijn. Voor corruptie mag geen plaats zijn.

Ondanks het potentieel voor een dubieuze daad uwerzijde, bericht ik u bij deze dat de fout niet zou mogen kunnen voorkomen als het om een ongeluk zou gaan.

Buiten de fout alsnog bedankt voor het advies! Ik hoop dat u mensen met oprechtheid ten dienst zal zijn.
Voor-ingeving Corruptie vanuit het Juridisch Loket, dat is niet zomaar iets. Het ging om een bedreigende email van iemand met psychische problemen en voordat ik de e-mail ontving nam ik de intentie waar van iemand die "spion" zei met een denigrerende houding/perspectief die leek te willen proberen om mij te intimideren (c.q. iemand die geen idee had met wie zij te maken had, en desondanks hem probeerde iets aan te doen).

Corruptie bij Politie Utrecht

Politie Utrecht

Naar aanleiding van de mishandeling door VERHUURDER (zie mishandeling) heeft OPRICHTER aangifte gedaan van geestelijke mishandeling. De website van Slachtofferhulp Nederland vermeldt dat daarvoor aangifte kan worden gedaan.

Aangifte van "vergiftiging"

De politie neemt de aangifte van OPRICHTER niet serieus en communiceert dat zij geen bewijs ziet dat OPRICHTER door VERHUURDER zou zijn vergiftigd.

OPRICHTER had het woord vergiftiging nooit genoemd en heeft bij herhaling op een nette wijze duidelijk gemaakt dat hij aangifte deed van mishandeling. Tijdens de telefonische aangifte werd door de politie gevraagd waarvoor OPRICHTER aangifte deed. Zijn antwoord luidde: mishandeling.

Op 9 april 2020 communiceert een politie medewerker dat de aangifte van "vergiftiging" op het politie-bureau moet worden gedaan.

De aangifte van de vergiftiging door fijnstof is vanwege zijn complexiteit niet handig om telefonisch te doen. Daar komt bij dat ik nog steeds geen concrete bewijzen zie van uw kant dat u inderdaad onherstelbare longschade heeft opgelopen (door middel van een verklaring van de arts) en wanneer die er wel is, het bewijs dat deze longschade veroorzaakt is door de hoeveel fijnstof in uw woning.

OPRICHTER reageert op 9 april 2020 met het volgende:

M.b.t. de aangifte van "vergiftiging". Het gaat om het opzettelijk veroorzaken van een levensbedreigend niveau luchtvervuiling met als gevolg vernieling van mijn inboedel, waarbij de veroorzaker tegen alle redelijkheid in de melding van schade negeert c.q. doorrijdt na een ongeluk.

Nu er ook sprake is van geweld, lijkt het mij extra belangrijk dat jullie de aangifte die reeds in behandeling is, waarbij ik wil opmerken dat daarbij tijdens het telefoongesprek het woord "Mishandeling" is gebruikt, alsnog verwerken of, vanwege de crisis (waarvoor begrip), het gewelds-incident later zullen toevoegen in de bestaande aangifte voor "Mishandeling".

Mijn vertrouwen in jullie oprechtheid, hoewel ik u kenbaar heb gemaakt dat ik jullie communicatie als zeer goed heb ervaren, is helaas beschadigd. Daar heb ik een degelijke grond voor.

In het kort de feiten:

1) De eerste aangifte was voor "Mishandeling" (U vroeg: waarvoor doet u aangifte, ik antwoordde: "Mishandeling")
2) U communiceert dat vanwege Corona dreiging de aangifte via telefoon/e-mail wordt opgenomen
3) U communiceert n.a.v. het gewelds-incident dat een tweede aangifte wordt samengevoegd
4) U verzoekt mij om persoonlijk langs te komen voor de aangifte van "Mishandeling"

E.a. klopt niet / is niet correct. Als slechts uw doel is om mij persoonlijk te spreken, dan moet u daar eerlijk over zijn. Het gaat in deze situatie niet om mij, maar om wat er is gebeurd.

Ik ben 100% correct / eerlijk geweest over wat er is gebeurd.

Op 10 april 2020 probeert OPRICHTER met een nette e-mail duidelijheid te verkrijgen over de aangifte van mishandeling.

Geachte ...,

Ik wil u bedanken voor de duidelijke communicatie. Ik wil benadrukken dat ik eenvoudigweg aangifte wil doen van een misdrijf en dat ik uw instructies zal opvolgen. Indien u de aangifte niet in behandeling wilt nemen, dan respecteer ik dat. U kunt daar duidelijk over zijn zodat tijd kan worden bespaard.

Ik wil graag duidelijkheid verkrijgen over de aangifte van 22 maart j.l. Het lijkt er op dat er bij jullie onduidelijkheid bestaat omdat u sprak over aangifte van "vergiftiging". Het is incorrect dat ik aangifte wilde doen van vergiftiging door mijn verhuurder. Ik begrijp dat de zaak erg complex is en dat jullie wellicht weinig tijd hebben.

De aangifte van 22 maart j.l. was voor "Mishandeling". Toen u mij in het telefoongesprek vroeg waarvoor ik aangifte deed, toen antwoordde ik "Mishandeling".

Het gaat om psychische mishandeling.

Nadat VERHUURDER huisvredebreuk pleegde (zie geweld) door te proberen om met geweld de kamer van OPRICHTER binnen te dringen, zogenaamd om OPRICHTER iets te vragen (hetgeen een onzinnig motief was), verzocht de politie om een nieuwe aangifte te doen.

De aangifte voor huisvredebreuk werd in behandeling genomen echter bevatte het concept proces verbaal diverse eigenaardigheden. Als voorbeeld was duidelijk gecommuniceerd dat OPRICHTER in zijn kamer zat te lezen. In het concept proces verbaal stond vermeld dat OPRICHTER zat te puzzelen. Dat is verdacht. Het kan eigenlijk geen vergissing zijn wat betekent dat het gaat om intimidatie.

Op 20 april 2020 communiceert OPRICHTER nogmaals dat hij geen aangifte heeft willen doen van vergiftiging:

Geachte ...,

Bedankt voor het toezenden van het concept.

Het proces verbaal bevat enkele fouten/eigenaardigheden. Alsook wil ik u er nogmaals op wijzen dat ik nooit aangifte heb gedaan van "vergiftiging" zoals mij dat werd aangegeven tijdens de telefonische aangifte.

In het proces verbaal staat vermeld dat ik twee keer "de aanwezige personen" heb gevorderd de woning te verlaten.

1) het betreft slechts 1 persoon, VERHUURDER (eigenaar)

2) de letterlijke bewoording is geweest: "U bent hier niet welkom" en vervolgens 3-4x herhaling "Weg jij" onderwijl er een soort gevecht ontstond waarbij VERHUURDER probeerde om de kamer binnen te dringen.

3) VERHUURDER riep luid "Ik wil je wat vraguuh. Ik wil je wat vraguuh." Verder zei hij niets. Hij riep dat pas nadat hij uit de kamer was verwijderd terwijl toen hij nog steeds probeerde door te vechten, dus onderwijl ik hem tegen hield. Hij leek aanvankelijk opnieuw te willen proberen om binnen te dringen terwijl hij al buiten stond.

4) ik zat niet te puzzelen maar te lezen.

Op 23 april 2020 informeert OPRICHTER naar de status van zijn aangifte van mishandeling, en onderstreept daarbij dat het gaat om aangifte van geestelijke mishandeling

Geachte ...,

Bedankt voor de service!

Zou u wellicht kunnen aangeven wat de status is van mijn aangifte van geestelijke mishandeling? Is dat een misdrijf waarvan aangifte kan worden gedaan?

Op 3 mei 2020 reageert de politie medewerker en communiceert opnieuw foutief dat OPRICHTER aangifte heeft willen doen van vergiftiging en communiceert daarvoor geen bewijs te zien.

Beste heer ...,

Ik heb mij verdiept in uw zaak over de vermeende vergiftiging door een bepaalde hoeveelheid fijnstof in uw kamer veroorzaakt door verbouwingswerkzaamheden van uw verhuurder.

Zoals ik u al eerder heb gezegd is dit geen zaak voor de politie. Er zijn geen bewijzen dat uw verhuurder u met opzet heeft willen vergiftigen door fijnstof uw kamer binnen te blazen.

OPRICHTER zal niet meer op de communicatie van de politie-medewerker reageren omdat het voldoende duidelijk was gecommuniceerd dat OPRICHTER aangifte deed van geestelijke mishandeling. Het is erg duidelijk dat de politie-medewerker de aangifte van mishandeling niet serieus heeft genomen en dat zij probeerde om OPRICHTER te intimideren door tegen redelijkheid in hardnekkig vol te houden dat hij aangifte deed van vergiftiging.

Het motief van de politie moet zijn geweest: uitlokking/intimidatie.

Een zaak voor het maatschappelijk belang?

Duidelijk is dat er sprake is geweest van corruptie en dat mensen worden geschaad. De meeste mensen kijken weg en hoewel dat begrijpelijk is, is het toch zo dat mensen als Yvonne Keuls daardoor ongezien kwaad kan worden aangedaan terwijl zij in feite slechts een oprecht mens is.

Wilt iemand deze zaak vrijwillig op zich nemen, juridisch, journalistiek of anderzijds? U kunt OPRICHTER bereiken op e-mailadres info@zielenknijper.nl.